Placering af klubhus ikke endelig

Teknisk Forvaltning forventer, at sagen om placering af Brevdueforeningens nye klubhus behandles inden sommerferien

Naboerne til Kystagerparken er med til at belyse, om det overhovedet er muligt at placere et nyt klubhus for Hvidovre Brevdueforening VIDO ved indgangen til Kystagerparken.

Det skriver Teknisk Forvaltning i et svar til Hvidovre Avis. - Teknisk Forvaltning har ved at udsende VIDO¿s ansøgning til de naboer, der grænser op til matriklen og grundejerforeningen igangsat en indledende proces - og det er vigtigt for os at understrege, at der ikke er truffet nogen beslutninger. Vi er glade for, at naboerne udviser interesse for deres lokalområde, og det har ikke været hensigten at forurolige dem. Naboernes konstruktive høringssvar skal netop være med til at belyse alle aspekter af sagen, så politikerne får et oplyst grundlag at træffe beslutninger ud fra, skriver forvaltningen. Planen er, at der vil være en politisk behandling af sagen inden sommerferien, og i den behandling vil indgå behandling af de lokale planforhold og om kommunens rammebestemmelser samt miljøforhold og økonomiske forhold. Vil det sige, at det på nuværende tidspunkt er uklart for forvaltningen, om en placering af VIDO¿s klubhus på det pågældende område strider imod kommuneplanen, som naboerne påpeger? - For det første er det vigtigt at præcisere, at VIDO i første omgang har spurgt kommunen, som ejer af grunden, om det er noget de vil lægge jord til - der er altså ikke tale om en ¿officiel¿ ansøgning og myndighedsbehandling. Mht. myndighedsbehandling, så er retsgrundlaget for behandling af ansøgninger altid den eksisterende byplanvedtægt eller lokalplan for en ejendom, skriver Teknisk Forvaltning til Hvidovre Avis. Hvad gør man, hvis placeringen strider imod kommuneplanen? - Kan en ansøgning (den faktiske anvendelse) ligge inden for byplanvedtægtens eller lokalplanens anvendelsesbestemmelser, så skal kommunen ikke dispensere, og så kommer kommuneplanen ikke i betragtning. Kommuneplanen kommer kun i betragtning, hvis kommunen dispenserer fra en byplanvedtægt eller lokalplan, eller hvis der skal udarbejdes en ny lokalplan. Et kommuneplantillæg kan justere eller ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en ny lokalplan, lyder det fra Teknisk Forvaltning. key

Publiceret 03 May 2011 09:00