Kim Helmersen

Kim Helmersen

Stadig uro i den socialdemokratiske top-inderkreds

Ny bandbulle mod Dansborg afdelingen som optakt til kredsgeneralforsamling

- Der bliver aldrig ¿fred¿, så længe denne partiafdeling eksisterer!

Denne barske udmelding kom fra de tre socialdemokratiske afdelingsformænd, Kim Helmersen (Syd), Laila Munk (Nord) og Lillan Enager (Avedøre), i et brev til partimedlemmerne som optakt til kredsgeneralforsamlingen fornylig. Det var selvfølgelig den ofte kritiserede Dansborg afdeling der fik dette skud for boven. Anledningen var bl.a. at den nyvalgte formand Ebbe Bay og hans bestyrelse, havde indsendt to forslag til kredsgeneralforsamlingen, - et om etablering af et skolepolitisk udvalg på 5-7 medlemmer, der i samarbejde med byrådsgruppen, skulle sørge for at man fremover var i overensstemmelse med baglandet; - samt et andet forslag, der gik ud på at tillidsposterne i udvalg m.v. skulle fordeles efter medlemstal i afdelingerne. Negative kræfter Ovenpå diverse forligsmøder på partikontoret og senest hovedbestyrelsens udsmidning af Dansborg-formanden Per Brixum, fandt de tre formænd, at disse forslag var helt uacceptable. I brevet opfordrer de tre afd.formænd således medlemmerne til at møde op på generalforsamlingen og nedstemme forslagene fra Dansborg. ¿Partiforeningen Dansborg har udviklet sig til at være en underafdeling af Liste H, og det er sørgeligt, at vi skal bruge kræfter på at disse negative kræfter ikke vinder indpas¿, hedder det bl.a. i brevet fra de tre afdelingsformænd. mads-


Laila Munk

Laila Munk


Lilian Enager

Lilian Enager

Publiceret 03 May 2011 09:00