Hvornår skrev Helle Adelborg under på købsaftalen?

Hvornår skrev Helle Adelborg under på købsaftalen?

Tvivl om underskrift

Oppositionen rejser nu tvivl om, hvornår Helle Adelborg på kommunens vegne skrev under på salget af Dybenskærgrunden

Som omtalt her i Hvidovre Avis skulle kommunalbestyrelsen i sidste uge tage stilling til, hvordan svaret fra kommunen på fem uddybende spørgsmål fra statsforvaltningen skulle se ud.

Netop i denne sag står parterne stejlt overfor hinanden. Det var derfor ikke overraskende, at man ikke kunne blive enige om formuleringen af svaret. På kommunens hjemmeside, hvor der oplyses om beslutninger i kommunalbestyrelsen, hedder det ganske kort: - Kommunalbestyrelsen godkendte et svar til Statsforvaltningen, der i forbindelse med beslutningen om det nye almene boligbyggeri på Dybenskærgrunden, har stillet kommunen nogle uddybende spørgsmål bl.a. om to KB-medlemmers habilitet. Et mindretal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Hvidovrelisten stemte imod og vil sende egne udtalelser til Statsforvaltningen... En ¿møgsag¿ Mange af de argumenter som blev fremlagt af mindretallet, bestående af 10 af de 21 medlemmer, var i store træk de samme, som er hørt tidligere. Dog med nye detaljer og vinkler. I store hovedtræk var det opfattelsen, at det svar som nu er sendt til Statsforvaltningen nærmest er et partsindlæg - og ikke en reel fremstilling af sagen. - Hvis det var et partsindlæg, ville jeg naturligvis ikke godkende det, sagde Niels Ulsing (SF): - Men det er forvaltningens bedste bud på et svar - og det er jeg tryg ved. Men selvfølgelig er det her en ¿møgsag¿. Men man kan da undre sig over, at det samme tages op her i kommunalbestyrelsen både fem og ti gange... - Vores argumenter er ikke de samme, replicerede Arne Bech (H): - Vi er blevet klogere siden sagen sidst blev diskuteret. Og det er altså ikke os, der har fremført usandheder... Fejl og løgne Nyt i sagen var spørgsmålet om, hvornår købsaftalen var blevet underskrevet. - Jeg kan se, at Helle Adelborg tilsyneladende har skrevet under den 24. januar 2010, sagde Karl Erik Høholt (V): - Men hun var jo kun almindeligt kommunalbestyrelsesmedlem på dette tidspunkt... - Jeg skrev ikke under i januar 2010, svarede Helle Adelborg: - Jeg skrev under den 22. eller 23. december 2009 - mens jeg var fungerende viceborgmester. Jeg vil bede forvaltningen om at finde papirerne frem... - Hele sagen handler om fejl, løgne og fordækte handlinger, mente Mette Dencker (O): - Det handler slet ikke om selve boligerne. Og nu opstår der tvivl om kommunens underskrift og dato. Hvis vi ikke også skal have en sag om dokumentfalskneri er det vigtigt, at vi hurtigt får klarhed over datoen... Redaktionen talte mandag med Høholt og spurgte ham, om han havde fået klarhed over datoerne. Det var ikke tilfældet. Vi ville også gerne have spurgt kommunaldirektøren eller borgmesteren om det var nyt om underskriftstidspunktet. Desværre lykkedes det ikke at få fat på dem, da de begge var til møde.oas


Milton tog første spadestik til byggeriet på Dybenskærvej. Men der blev desværre også gravet dybe grøfter i kommunalbestyrelsen.

Milton tog første spadestik til byggeriet på Dybenskærvej. Men der blev desværre også gravet dybe grøfter i kommunalbestyrelsen.

Publiceret 03 May 2011 09:00