Faktum:

Projekterne lukker

A, F, T, V og C enige om at lukke bl.a. Poppelgården og aftenåbningen i Multicaféen - H stillede sig kraftigt på bagbenene bakket op af Dansk Folkeparti

128 borgere får klippet græs. Og 115 får ryddet sne. Og 109 ældre får renset tagrender. Og det er stort set de samme borgere, der får hjælp til alle tre ydelser.

Af
ark

Det fremgik af debatten på sidste uges kommunalbestyrelsesmøde, da ét af aftenens tunge emner, omstrukturering af aktiveringsprojekterne i Hvidovre, skulle debatteres. En initiativgruppe for bevarelse af Multicaféens aftenåbning afleverede 453 underskrifter og stillede i spørgetiden også flere relevante spørgsmål, bl.a.: ¿Hvorfor holder man liv i Belægningen, når den er dobbelt så dyr at drive som Multicaféen?¿ ¿Hvor mange er i aktivering i Multicaféen i aftentimerne, og hvor skal de hen, hvis aftenåbningen lukkes?¿ Debatten har været heftig i Hvidovre Avis, og den var ikke mindre heftig i byrådssalen. - En lovændring betyder, at Hvidovre Kommune mister 4.151.000 kr. i refusion. Det betyder, at vi nu siger ¿tak for indsatsen¿ til Poppelgården, herunder ¿Kommunal service¿ og aftenåbningen i Multicaféen. Det er ikke en ønskesituation og ikke vores valg. Det er grundet regeringens nye lovpakke, der er udstukket 17. december, flere måneder efter vi vedtog budgettet, indledte Arbejdsmarkedsudvalgsformand Kenneth F. Christensen. Han kunne i øvrigt oplyse, at der i aftentimerne i Multicaféen har været 13 pladser, men at det reelt kun er 5-7 aktiverede borgere, der berøres af lukningen. - Hele denne lange sag havde ikke været nødvendig, hvis bare udvalgsformanden (Kenneth F. Christensen -red.) havde klædt udvalget bedre på, sagde Susanne Brixum og henviste til, at sagen har været sendt tilbage til Arbejdsmarkedsudvalget fra Økonomiudvalget. Formandens skyld Susanne Brixum (H) mente dog, at fire mio. kr. ikke er ¿skræmmende mange penge¿. - Når man kigger på, hvad kommunerne ellers mister - nogen steder tocifrede millionbeløb - så mener jeg nok, at de fire millioner kroner kunne findes. I Hvidovrelisten værner vi om de svageste og vil have meningsfyldte aktiveringsprojekter. Vores projekter er blevet rost af ministeriet og andre kommuner som har søgt inspiration hos os, sagde Brixum. Hun citerede to aktiverede i Multicaféen, som ¿det bedste sted de nogensinde havde været¿, og Brixum tvivlede på, at man kan spare en halv million kroner på at lukke caféen i aftentimerne. Steen Ørskov Larsen (C) var dog ikke rørstrømsk over citaterne fra Brixum. - De to historier, Susanne fortæller om, gør desværre ikke det indtryk på mig, som de kunne have gjort. Vi må have tillid til, at vores gode forvaltning kan få folk i gang på en anden fornuftig måde end lige i Multicaféen... Jeg synes nok, at fire mio. kr. er et skræmmende beløb, når man kigger på de mange udfordringer, vi hver dag har i kommunen for at finde den slags penge... Ørskov påpegede desuden, at man hos Konservative ikke mener, at det er en kommunal opgave at slå græs for ældre. - Vi bevæger os i en gråzone for konkurrenceforvridning. Der er private firmaer, der løser den slags opgaver for folk med eget hus. Ellers må man finde en god nabo... Ivan Fogtmann (O) kunne endda sætte pris på arbejdet: - Eksterne leverandører tager 330 kr. i timen. Jeg tror ikke, der er mange ældre, der har råd til at betale 330 kr. i timen for at få ryddet sne, sagde han. Annette Møller Sjøbeck (V) mente derimod, at ¿man kan spørge sig selv, om man bør bo i hus, hvis ikke man kan klippe græs eller betale sig fra det¿... - Det er ikke en kommunal opgave at drive café og anlægsgartneri. Men omvendt er det vigtige opgaver, der bliver klaret. Men hvor skal pengene komme fra? Jeg er ikke sikker på, at Liste H¿s udregninger holder, sagde Sjøbeck. En svær sag Alle i byrådssalen var enige om én ting: At sagen er speget, og at udregningerne er svære. Helle Adelborg (A) mente, at ¿kommunalreformen gør det svært at være en god socialdemokratisk kommune¿. - Som socialudvalgsformand vil jeg gerne citeres for, at vi ønsker at hjælpe de svageste. Det er simpelthen ikke rigtig, når man påstår andet. De allersvageste borgere vil stadig have mulighed for at søge hjælp (til hækkeklipning, osv. -red.) på den enkeltes sag på det personlige tillæg, sagde Adelborg og fortsatte: - Hvis Liste H¿s forslag var så udmærkede, så havde vi nok ikke rodet os ud i alt det her. Så havde de gode medarbejdere i forvaltningen da fundet på det for længst, harcelerede Adelborg. Mogens Leo Hansen (T), der også var imod Hvidovrelistens forslag, påpegede, at reducerer man i kursusbudgettet på en mio. kr., vil det gå specielt ud over unge under 25 år, som da ikke kommer ud i den fornødne aktivering. - Og dermed mister vi også refusion dér. Det er desuden temmelig meget at øge virksomhedspraktikpladserne med 70 pladser. Vi har allerede øget antallet meget, og jeg kan ikke se, at det er løsningen... Arne Bech (H) nægtede at være skyld i, at kommunen har mistet 400.000 kr. på, at Arbejdsmarkedsudvalget skulle behandle sagen på ny - som Kenneth F. Christensen tidligere har anklaget Hvidovrelisten for. - Forliget bliver brugt som undskyldning for, at man gør, som man gør. Respekt for, at man er loyal over for en aftale, men ikke at man bruger det som ¿sutteklud¿... Desuden var det et enigt Økonomiudvalg, der gerne ville have sagen belyst bedre... Niels Ulsing (F) gav også omlægningen af refusionsreglerne skylden for hele miseren. - Det er et bevidst valg fra regeringens side, sagde han og argumenterede for nedlæggelsen af aktiveringsprojekterne med, at ¿den samme gruppe kan aktiveres i Belægningen eller i Bibliotekscaféen¿. Kenneth F. Christensen kunne ikke genkende Susanne Brixums udlægning af debatten på udvalgsmøderne og mente selv, at han havde svaret på spørgsmål igen og igen og igen. - Og at Arne Bech mener, at et enigt Økonomiudvalg ville have sagen belyst: Nogen gange kan man spørge så meget, så sent på et møde, at den nemmeste løsning er, at sende sagen tilbage til udvalget, prikkede udvalgsformanden. Mikkel Dencker (O): - Vi kan kun bakke op om Hvidovrelistens forslag. Vi anerkender Multicaféens effekt og mener, at hjælpen med de huslige gerninger er vigtig for de ældre i kommunen.

Publiceret 03 May 2011 09:00