Mette Gjerskov talte til 1. maj hos S i Roskilde.

Mette Gjerskov talte til 1. maj hos S i Roskilde.

Lindor til 1. maj Dejligt og krævende i S

- Det er dejligt at være socialdemokrat. Men det er også krævende, sagde Poul Lindor i sin 1. maj-tale på Kildegården.
Uden at sætte navn på affæren i Køge, hvor partiformanden har været nødt til at træde tilbage og partiets politiske ordfører i Folketinget også er kommet i skudlinjen, tilføjede Roskildes borgmester:
- Med vores politik om retfærdig fordeling af goderne, kræver det en god moral, hvor vi altid bør opføre os i overensstemmelse med de principper, vi ønsker for hele samfundet.
- Det gør altid ondt, hvis vi ikke har orden i sagerne. Vi skal altid holde stien ren, så bliver det også i fremtiden dejligt at være i vores gamle parti, fremhævede Roskildes borgmester.

Naturpark i Fjorden

Over 100 var mødt frem til Socialdemokrternes traditionelle 1. maj-møde, der i år for sidste gang blev holdt på den gamle kasserne, som nu mister status som kulturhus og delvis overgives til en børneinstitution. Blandt deltagerne var flere unge end i mange år, selv om de grå hår stadig var i flertal.
Partiets lokale folketingsmedlem, Mette Gjerskov fra Gundsømagle, glædede sig i sin tale til et snarligt regeringsskifte, der efter hendes opfattelse kan give et mere retfærdigt samfund.
Samtidig benyttede Gjerskov lejligheden til at fremhæve partiets nye udspil om bedre beskyttelse af naturen, hun i kraft af sin stilling som miljø- og klimaordfører har haft en pæn del af æren for.
Forslaget betyder, at bl.a. Roskilde Fjord skal gøres til naturpark.
I det hele taget skal der være mere præcise regler om, hvordan de forskellige arealer i landet må anvendes. S forestiller sig tre typer område: Byzone, produktionszone og naturzone.
I de sidstnævnte områder må der stadig være landbrug, men det skal indordne sig under miljø- og naturkrav.
tk

Publiceret 04 May 2011 10:00