UUV specialvejleder Anders P. Nielsen. (Privatfoto).

UUV specialvejleder Anders P. Nielsen. (Privatfoto).

Ny vejledning skal give hurtigere specialpædagogisk støtte

Tilfredshed hos UUV i Køge Bugt.

Ny vejledning til ungdomsuddannelserne skal sikre et bedre flow i tildelingen af specialpædagogisk støtte til elever med funktionsnedsættelser.
Uddannelsesstyrelsen, der selv har afsat flere ressourcer til sagsbehandlingen, opfordrer især institutionerne til en hurtig afklaring af støttebehov og til at indsende ansøgninger tidligere.
- Vejledning om kommuners og uddannelsesinstitutioners samarbejde om iværksættelse af specialpædagogisk støtte i ungdomsuddannelserne.
Sådan lyder den fulde titel på den nye vejledning, der netop nu er på vej ud til ungdomsuddannelserne. Vejledningens formål er at præcisere ansvar og arbejdsdeling mellem Uddannelsesstyrelsen og ungdomsuddannelserne, når det gælder optag af elever med behov for specialpædagogisk støtte.
- Nok så vigtigt fremhæver vejledningen flere tiltag, der kan sikre en hurtigere og smidigere sagsbehandling, fortæller Uddannelsesstyrelsens direktør Lars Mortensen.
Han minder om, at skolerne allerede i foråret selv kan lave screeninger af elever med læse- og skrivevanskeligheder og også på den måde bidrage til en hurtigere sagsbehandling.
- Vejledningen skal gøre det nemmere for uddannelserne at tage imod elever med behov for særlig støtte. Jo tidligere uddannelsesinstitutionerne får afklaret omfanget af støttemodtagere og deres konkrete behov for eksempel via oplysninger om tidligere tildelt støtte, jo hurtigere kan eleverne få støtte enten via deres uddannelsessted direkte eller via det tilskud, uddannelsesstedet kan søge i Uddannelsesstyrelsen, forklarer Lars Mortensen.

Flere ressourcer til sagsbehandling

Ungdomsuddannelserne kan i visse tilfælde få økonomisk bistand til særlige hjælpemidler.
- Uddannelsesinstitutionerne skal have hjælpemidlerne klar, når eleven har første skoledag. Det har knebet tidligere, blandt andet fordi skolerne generelt sender ansøgningerne så sent, at vi har haft svært at nå at behandle alle ansøgninger inden skolestart. Den ny vejledning vil forhåbentlig hjælpe skolerne til hurtigere at få sendt ansøgningerne om støtte til os. Derudover har Uddannelsesstyrelsen afsat ekstra ressourcer og forbedret it-understøttelsen for at sikre en hurtigere behandling af ansøgninger, siger Lars Mortensen.
Den nye vejledning, der sendes til ungdomsuddannelserne, er på cirka 15 sider. Vejledningen er også tilgængelig på SPSU-net, der er administrativt netsted for ungdomsuddannelsernes SPSU-vejledere samt på www.spsu.dk, der er styrelsens offentlige netsted vedrørende SPS.
Ungdomsuddannelsesinstitutionerne kan søge om tilskud til specialpædagogisk støtte til elever, der starter efter sommerferien, fra den 16. maj.

Tilfredshed hos UUV Køge Bugt

UUV specialvejleder Anders P. Nielsen, der til daglig vejleder unge specialklasse og –skoleelever i Solrød kommune, udtrykker stor tilfredshed med Undervisningsministeriets nye vejledning.
- Det har været et stort problem, at unge der har valgt en ungdomsuddannelse den 15. marts, og som i samarbejde med deres UUV vejleder, har søgt specialpædagogisk støtte, oplever at den ansøgte støtte ikke er tilsted fra første undervisningsdag når ungdomsuddannelsen begynder i august.
Mange unge har stor glæde af den specialpædagogiske støtte, når de skal gennemføre den valgte ungdomsuddannelse, hvad enten der er tale om en IT rygsæk eller anden form for støtte, der skal kompensere for et handicap, og dermed muliggøre gennemførsel af en ungdomsuddannelse.
- Sammen med en bevilliget IT rygsæk får ungdomsuddannelserne 10 timer til introduktion af hjælpemidlet, således den unge ikke kun får den tekniske løsning, men også en introduktion til brugen af hjælpemidlet. I Køge Bugt har vi gennem de sidste år oplevet en stor stigning i brugen af SPS støtte og den aktuelle vejledning fra Undervisningsministeriet trækker bestemt i den rigtige retning, i forhold til målet om Ungdomsuddannelse Til Alle, slutter en tilfreds specialvejleder Anders P. Nielsen, UUV.
pm

Publiceret 04 May 2011 16:15