Randers :

Borgmester vil lempe besparelser på handicapområdet

Af
Dan Jensen

Randers borgmester Henning Jensen Nyhuus vil sammen med partierne bag budgetforliget se på muligheden for at lempe de vedtagede besparelser på handicapområdet
Borgmesteren har derfor bedt forvaltningen om at lave et oplæg til drøftelse i kredsen af budgetforligspartier, hvor man beskriver mulighederne for at afhjælpe nogle af de værste konsekvenser af besparelserne.
Med en lempelse på fx fem millioner kroner vil det blandt andet blive muligt at tilbyde aflastning til pårørende.
Partierne bag budgetforliget skal i første omgang drøfte borgmesterens forslag. Hvis de bliver enige, behandles forslaget i socialudvalget og økonomiudvalget, inden det kan vedtages.Publiceret 04 May 2011 06:30