Hobro :

Parcelhuse i gammel proprietærgård ?

Af
Dan Jensen

I Mariagerfjord Kommune skal politikerne tage stilling til om der kan opføres parcelhuse eller rækkehuse i en gammel proprietærgård.
Firmaet KHS Huse vil have vurderet om ejendommen Vincavej 14 i Hørby ved Hobro kan rives ned for at bane vej for nye boliger.
Ejendommen rummer den gamle proprietærgård Rosendal, som i sin nuværende form er fra 1869.
På nuværende tidspunkt huser bygningen opholdsstedet Rosendal, hvor der bor otte unge.
Kommunen har set på ejendommen og vurderer umiddelbart, at hovedbygningen er bevaringsværdig.
Derfor bør der gennemføres en såkaldt SAVE-vurdering af bygningen for at undersøge, om det er muligt at opføre de ønskede huse eller om bygningen og eventuelt også haveanlægget bør bevares.
Sagen behandles i udvalget for Teknik og Miljø på mandag.

Publiceret 05 May 2011 08:21