Hva' ka' en diakon?

Diakoni handler om mange ting, men det vigtigste er at behandle mennesker på lige fod

Af
Søren Bjerg Nielsen

For mange er ordet "diakon" nok ikke hverdagskost, men for Therese Hygum er det hverdag. Hun både bor og studerer på Diakonhøjskolen i Højbjerg, hvor hun tager sin pædagogiske uddannelse.
"Jeg har i lang tid vidst, at jeg gerne ville arbejde med mennesker og noget pædagogisk, men jeg hørte først om diakonuddannelsen da jeg gik i 3. g.," fortæller Therese.
Selvom uddannelsen involverer kristendom som en reel del af undervisningen, er det ikke noget Therese ser noget negativt i.
"Inden jeg begyndte her, var jeg lidt usikker på, om der var plads til alles forskellige holdninger til kristendommen. Men det er der. Man får bestemt ikke trukket nogen holdninger ned over sig," forklarer hun.

Pædagog med mere

Uddannelsen er ligeså god som alle andre socialpædagogiske uddannelser, og man kan med sin diakonuddannelse søge de samme stillinger som en normal pædagog. Noget andet Therese havde sine forbehold overfor.
"Nu ser jeg det som at være pædagog med lidt mere. Den kristne del handler om at se på mennesker med værdighed, og ikke være selvcentreret, og mange varmestuer er blandt andet meget interesserede i at have diakoner ansat. Man har samme muligheder som alle andre," fortæller hun.

Mulighedernes land

De mange muligheder uddannelsen giver, åbner mange døre. Therese er heller ikke endnu sikker på hvad uddannelsen for hende skal munde ud i.
"Jeg er helt sikker på det er den rigtige uddannelse for mig, men jeg er stadig igang med at finde ud af mulighederne. Jo længere tid jeg er her på skolen, jo flere muligheder ser jeg. Jeg er gået helt væk fra at ville være børnehavepædagog, og tænker lige nu på måske at komme til at arbejde med utilpassede unge," fortæller Therese.

Publiceret 06 May 2011 12:00