Råd til kunst?

Hvidovre Kommune overvejer, om der er råd til kunst for 400.000 kr.

Af
key

Hvidovres borgere vil gerne have opstillet kunst i lokalområdet.
Derfor har flere borgere henvendt sig til Danmarks Radio, der i korte tv-indslag netop har efterlyst borgere, der ønsker mere kunst i deres lokalområde.
Det er Danmarks Radio Statens Kunstråd, der i fællesskab har lanceret kampagnen "Vores Kunst", der går ud på at finansiere og opstille tre nye offentlige kunstværker i Danmark.
Borgere fra hele Danmark har mulighed for at stemme om placeringen af disse nye kunstværker, og om hvilke kunstnere der skal udføre dem.
I den forbindelse er Hvidovre Kommune blevet kontaktet af Danmarks Radio, der har påpeget, at flere af kommunens borgere har vist interesse for at deltage i projektet, og altså gerne vil have et nyt kunstværk opstillet i kommunen.
En af forudsætningerne for at få et nyt kunstværk opstillet i Hvidovre er imidlertid, at en del af beløbet finansieres lokalt. Statens Kunstfond giver således 1,2 mio. kr. til hvert af de fremtidige kunstværker, mens kommunen, hvori værket skal opstilles, skal rejse 400.000 kr. til projektet.
- Central- og Kulturforvaltningen anbefaler, at kommunen er villig til at medfinansiere et nyt kunstværk, såfremt Hvidovre Kommune udvælges i kunstprojektet af Danmarks Radio og Statens Kunstfond, står der i sagsfremstillingen om projektet.
Såfremt Hvidovre Kommune udvælges, mener forvaltningen, at det vil medføre stor mediemæssig bevågenhed i form af indslag i landsdækkende aviser og tv.
I første omgang er det Kultur- og Fritidsudvalget, der skal beslutte om Hvidovre Kommune vil bruge 400.000 kr. på kunst i lokalområdet.

Publiceret 06 May 2011 10:45