Ros til Roskilde Sygehus

Når man som jeg kommer i en situation hvor man får brug for sygehuset, er det heldigt at vi har Roskilde Sygehus, hvor jeg kom i kontakt med akutmodtagelsen og senere kardiologisk afdeling. Begge steder føler man sig virkelig i gode hænder. Utroligt kompetent og hjælpsomt personale. Der informeres grundigt om hvad der sker og skal ske. Alle spørgsmål besvares grundigt, og uopfordret suppleres disse informationer senere med et ”Nu skal du se her”. Jeg har en fortid som medlem af det daværende sygehusudvalg i Roskilde amt, og var allerede dengang glad for vores sygehusvæsen, og håber at jeg med min stemme i disse år var med til at sikre at vi fik et godt sygehusvæsen. Jeg kan nu nogle år senere ved selvsyn konstatere at det har vi fortsat. Der er grund til at takke de politikere der i dag kæmper for at vi stadig har et godt sygehusvæsen og dermed også et godt sygehus i Roskilde, men først og fremmest er der grund til at takke det personale der i det daglige gør alt for at hjælpe os patienter. For uden et godt personale er der ikke noget godt sygehusvæsen. Så stor ros til Roskilde sygehus, og for mit eget vedkommende en ekstra stor tak til personalet i akutmodtagelsen og på kardiologisk afdeling. Karsten Rasmussen Guldblommevje 17 Roskilde.

Publiceret 06 May 2011 00:00