Udvidelsen og ombygningen af Margrethe Hjemmet er nu ved at komme i gang. (Foto: Erling J. Pedersen)

Udvidelsen og ombygningen af Margrethe Hjemmet er nu ved at komme i gang. (Foto: Erling J. Pedersen)

13 nye værelser

Omfattende modernisering og udvidelse af Margrethe Hjemmet midt i Roskilde

Entreprenørfirmaet Jönsson A/S er nu godt i gang med at modernisere og udvide det privatejede plejehjem Margrethe Hjemmet, der ligger i Roskildes historiske centrum, mellem Allehelgensgade, Borchsgade, Gullandsstræde og Bredgade. Når arbejdet er færdigt bliver her 13 ekstra værelser. Samtidig ombygges og modernisres 31 af de nuværende badeværelser. Den historiske bygning, der tidligere har huset Turistbureauet, bevares og indgår i projektet. Den ombygges så den kan rumme træningslokaler, køkken og kultursal for beboerne. Da arbejdet gik i gang, sagde borgmester Poul Lindor: - Vi er i fuld gang med at indrette os på en fremtid, hvor der bliver flere ældre borgere. Det gode samarbejde med Margrethe Hjemmet er et vigtigt led i Roskildes ældrepleje. Både forstander Carina Meyer og bestyrelsesformanden, det tidligere radikale byrådsmedlem, Kirsten Bjergager, glæder sig også til udvidelsen.

Publiceret 07 May 2011 09:00