Beboerinfo om PCB-måling i Blåbærparken

Beboerne i boligafdeling Blåbærparken ved Boholte, Køge almennyttige Boligselskab, modtog fredag formiddag information om resultatet af en PCB-måling af termoruderne i afdelingen.
 
I forbindelse med udskiftning af 10 termoruder i boligafdelingen Blåbærparken i Køge, har man undersøgt fugerne mellem vinduesglassene for PCB.
 
- Resultatet viste, at der er spor af PCB i nogle af fugerne mellem glassene i termoruderne. Afdelingsbestyrelsen har derfor taget initiativ til udskiftning af ruderne, oplyser Søren Dalgaard, Formand for Køge alm. Boligselskab.
 
I foråret 2010 blev Blåbærparken første gang undersøgt for PCB, og resultatet af undersøgelsen dengang viste ingen spor af stoffet i afdelingens bygninger. Man valgte derfor at afvente prøvetagning af vinduespartierne til en planlagt udskiftning af termoruderne skulle finde sted.
 
De PCB-holdige termoruder vil blive udskiftet løbende henover sommeren 2011. 
 
pm

PBC

PCB er en fælles betegnelse for en gruppe kemiske stoffer, som kaldes polychlorerede biphenyler. Fælles for PCB er, at stofferne er skadelige for både mennesker og miljøet og ikke nedbrydes. De ophober sig derfor i miljøet og i de fødevarer, vi spiser. At blive udsat for PCB kan være hormonforstyrrende, skade leveren, påvirke nerve- og immunsystemet , og nogle typer kan fremkalde kræft. Vi optager PCB i kroppen enten ved at indånde dampe og støv eller ved, at stoffet kommer i kontakt med huden. PCB er i dag totalt forbudt at bruge, men det har i perioden ca. 1950-1980 været brugt i forskellige byggematerialer. I følgende materialer ved man med sikkerhed, at stofferne er benyttet, men de kan også være brugt i andre materialer: Termoruder. Bløde fugemasser omkring døre og vinduer. Fugemasser anvendt til dilatationsfuger f.eks. mellem betonfacadelelementer. Udvendig maling til bl.a. svalegange.

Publiceret 07 May 2011 10:45