(Arkivfoto: JCJ).

(Arkivfoto: JCJ).

Budgetstart hos brugere og medarbejdere

Som optakt til budgetlægningen for 2012 mødes Køges politikere i disse uger med både brugere af den kommunale service og medarbejdere i kommunen for at samle indtryk og input.

Køge Byråd har taget hul på arbejdet med budget 2012, og som sidste år er processen kickstartet med en række dialogmøder med brugere og medarbejdere. I denne og sidste uge mødtes de politiske udvalg med repræsentanter fra brugerbestyrelser, foreninger og råd indenfor henholdsvis social- og sundhedsområdet, arbejdsmarkeds- og integrationsområdet, børne- og ungeområdet samt kulturområdet. I de kommende uger gælder det så inddragelsen af medarbejdersiden i Køge Kommune.
- Budgetdialogen er et vigtig redskab for os. Den giver os mulighed for at komme tættere på den virkelighed, som både brugere og medarbejdere befinder sig i – og se vores service og organisation med deres øjne. Samtidig kan vi fra politisk side være med til at skabe mere forståelse den anden vej rundt i forhold til de dilemmaer og prioriteringer, vi står med, når de økonomiske rammer skal overholdes, siger fungerende borgmester Thomas Kielgast (A).

Ingen konkrete budgetforslag endnu

Køge Kommunes økonomi er i kraft af sidste års omfattende besparelser igen på rette kurs. Den endelige budgetramme for 2012 afventer blandt andet resultatet af Regeringen og KL's økonomiforhandlinger i juni, men udgangspunktet hedder besparelser og omprioriteringer for 40 mio. kr. - hvilket svarer til niveauet før finanskrisen. 
- Netop fordi vi allerede har været gennem flere større sparerunder de seneste år, er der ikke nogen ”nemme” eller oplagte besparelser tilbage. Selv mindre besparelser og omprioriteringer vil kunne mærkes af både brugere og medarbejdere, og derfor er det vigtigt, at vi får deres overordnede synspunkter og hører om udfordringerne på de forskellige områder tidligt i processen – inden vi går i gang med at sætte næste års budget sammen, siger Thomas Kielgast og understreger, at der endnu ikke er konkrete budgetforslag på bordet.

Offentlig høring i efter sommerferien

Først efter sommerferien offentliggør Køge Kommune et budgetkatalog med forslag til konkrete besparelser og omprioriteringer, som alle interesserede - medarbejdere, brugere og borgere i almindelighed - vil have mulighed for at kommentere på i høringsperioden 1.-26. august 2011.
Byrådet tager herefter fat på de politiske forhandlinger om budget 2012, som skal vedtages den 4. oktober 2011.
Læs mere om budget 2012 på www.koege.dk/budget2012.
pm

- Budgetdialogen er et vigtig redskab for os, siger Køges fungerende borgmester Thomas Kielgast. (Foto: JCJ).

- Budgetdialogen er et vigtig redskab for os, siger Køges fungerende borgmester Thomas Kielgast. (Foto: JCJ).

Fakta om budget 2012: Hvad sker hvornår

28. april – 4. maj: De politiske fagudvalg holder dialogmøder med brugerrepræsentanter fra de store velfærdsområder. 2. maj – 20. juni: Køge Kommunes medarbejdere inddrages i en dialog med politikerne gennem MED-organisationen. 1 – 26. august: Konkrete forslag til besparelser og omprioriteringer sendes i offentlig høring. 23. august: Køge Byråd 1. behandler budgetoplæg. 4. oktober: Køge Byråd vedtager budget 2012. Læs mere om de enkelte aktiviteter på www.koege.dk/budget 2012.

Publiceret 07 May 2011 09:00