Imarts mødtes Trafikminister Hans Chr. Schmidt (th) med repræsentanter for togpendlerne og lokale politikere - bl.a. Erling Larsen formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge som står tættest på trafikministeren. (Foto. JCJ).

Imarts mødtes Trafikminister Hans Chr. Schmidt (th) med repræsentanter for togpendlerne og lokale politikere - bl.a. Erling Larsen formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge som står tættest på trafikministeren. (Foto. JCJ).

Flere regionaltog i myldretiden

Godt nyt til pendlere på hele Sjælland

Fremover er det de lokale pendlere – kernekunderne – der skal prioriteres, når der opstår uregelmæssigheder i togtrafikken. Togene til Borup og Viby - og andre stationer på Sjælland - skal ikke længere holde og vente på, at Intercity-togene eller de internationale godstog kommer drønende forbi.
Det var der enighed om ved et møde i dag mellem transportminister Hans Christian Schmidt og repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalgene i Køge og Roskilde.
Ministeren sammenlignede togdrift med det at drive en forretning. Her er det de daglige kunder, der er kernekunderne. Det samme gælder pendlerne. For dem betyder daglige forsinkelser eller aflysninger store gener i hverdagen, mens kunderne på landsdelstrafikken  bedre kan leve med, at toget måske er 5-10 minutter forsinket.
Mødet var kommet i stand på de to kommuners initiativ, og de oplevede på mødet en overordentlig positiv Transportminister, der lovede at få DSB til at ændre på sin prioritering. Transportministeriet vil på månedlige møder med DSB følge op på situationen.
Ministeren lovede også at arbejde for, at der kommer flere regionaltog i myldretiden fra Sjælland ind mod København. Der er således håb om, at antallet af afgange i myldretiden om morgenen vil blive udvidet fra to til tre allerede fra 2012.
Det var en synligt tilfreds udvalgsformand fra Køge, Erling Larsen (A), og udvalgsmedlem Finn Buch Petersen (D), der kom ud fra mødet.
- Det er meget tilfredsstillende, at Ministeren stiller sig på samme side som pendlerne og kommunerne, og at han nu vil følge op på forholdene overfor DSB, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget  i Køge kommune Erling Larsen, der til mødet var ledsaget af Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Finn Buch Petersen og Teknik- og Miljødirektør Torben Nøhr.
Det blev ved mødets afslutning aftalt, at der afholdes nyt møde allerede i august for at sikre, at de aftalte ændringer nu også er eller bliver gennemført. Ved dette møde vil også repræsentanter for pendlerne i Borup og Viby blive inviteret.
pm

null

Publiceret 07 May 2011 06:30