Thor Grønbæk, stifter og direktør for System Vikar.

Thor Grønbæk, stifter og direktør for System Vikar.

Tydelige tegn på opsving

System Vikar mærker tydelig fremgang inden for rekruttering til alle brancher, og tager det som bekræftelse på en positiv samfundsudvikling

Af
Søren Dam

Stabilitet i vores leverancer, både med hensyn til den store arbejdsstyrke vi repræsenterer, og kvaliteten hos vores personale, er de væsentligste årsager til den succes, vi har oplevet siden firmaets etablering i Køge i 1999, fortæller System Vikars grundlægger og direktør Thor Grønbæk.
- Vores særdeles loyale medarbejdere giver alle udtryk for stor glæde over, at vi har overenskomst med DI og andre relevante fagforbund, og som ikke blot sikrer personalet overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, men f.eks. også pensionsordning fra første dag, de er ansat.
- For os er det en selvfølge, og et strategisk valg! – Vi ønsker ganske enkelt at ha' de "bedste varer på hylderne" når kunderne ringer og skal have løst opgaver, og det sikrer vores attraktive personalepolitik, fastslår han.
- Mange arbejdsgivere oplever 3 -500 ansøgninger på et jobopslag i dag, og mange virksomheder har ganske enkelt ikke de nødvendige ressourcer til at behandle alle disse ansøgninger! - Eller ressourcer til at få trukket ansøgere, med den ønskede profil, ud af bunken af ansøgninger. – Mange af vores kunder vælger ganske enkelt outsource deres rekrutteringsarbejde til os – og at benytte sig af muligheden for at få en medarbejder på prøve – gennem en "Try & hire"-model.

Styrket gennem krisen

- Vi har naturligvis været ramt af krisen de sidste par år, og den deraf følgende afmatning i erhvervslivet generelt, fortsætter Thor Grønbæk.
– Firmaerne "skar ind til benet", og de første der blev sendt hjem var personalegrupper uden egentligt ansættelsesforhold, herunder vikarer.
- Vi valgte at bruge et par stille år på at dygtiggøre os, så vi nu er klar til at deltage i det opsving, som vi for alvor gennem de sidste par måneder kan mærke er på vej!
- Vi har bl.a. styrket os ved nu også at dække behovet for midlertidige eller faste stillinger inden for de traditionelle håndværksfag, ligesom vi kan servicere entreprenørbranchen med personale inden for jord- og beton-området.

Helle Jørgensen, som er en af de meget kompetente og erfarne medarbejdere tilknyttet kontoret i Køge

Helle Jørgensen, som er en af de meget kompetente og erfarne medarbejdere tilknyttet kontoret i Køge

Håndværksmestrene er i gang

- Der er mange licitationer i udbud i denne tid, og håndværksmestrene og entreprenørerne får igen større ordrer i bogen, fastslår Thor Gønbæk videre. – Mange håndværksvirksomheder vælger i denne fase at supplere sin faste stab af håndværkere med medarbejdere på midlertidige vilkår, fordi man gerne vil se tiden lidt an. – Firmaerne ønsker overblik over styrken på opsvinget, og om det er en udvikling der fortsætter, før man gearer organisationen efter det.
- Her udgør vi den stærke samarbejdspartner, der leverer hjælp til de afgrænsede projekter, og hvor både håndværksmester og håndværker får lejlighed til at prøve hinanden af, for måske at indgå et almindeligt ansættelsesforhold senere.
- Omkostningsfleksibilitet er i højsædet blandt erhvervsledere i disse år, ligesom virksomhedernes strategier går ud på at mindske følsomheden for konjunkturudsving. - Mange virksomheder anvender System Vikar som strategisk partner til sikring af denne fleksibilitet!

Brobygning

- System Vikar har stillet sig til rådighed som samarbejdspartner i forbindelse med levering af arbejdskraft, når det store anlægsprojekt Femern Bælt de kommende år løber af stabelen, fortsætter Thor Grønbæk.
- Vi har som udgangspunkt en unik position på markedet, idet vi med kontorer i Køge, Slagelse og Vordingborg foruden 2 kontorer i hovedstadsområdet, har en unik markedsdækning i forhold til rekruttering af arbejdskraft fra et stort og relevant opland.
- Qua vores brede brancheerfaring vil vi være i stand til at dække næsten ethvert tænkeligt fagområde i forbindelse med projektet.

Den lokale partner

- Vi kender virksomhederne i området, og virksomhederne kender os! Et forhold, som betyder rigtig meget, når man skal finde og rekruttere de rette personer til en given stilling, siger Thor Grønbæk videre.
- Det er langt hurtigere at få rekrutteret tilfredsstillende til et job i et firma, når man f.eks. kender firmaets krav til medarbejdernes sprog- og IT-færdigheder, og om medarbejderne f.eks arbejder meget alene, eller i teams osv.
- Vores lokale forankring gør også, at vi år har valgt at støtte "Revyperler på Stribe", som i år spilles på Teaterbygningen i Køge. Jeg er sikker på, at det bliver en stor succes for revyen at spille her, og måske er det startskuddet en række revyer på stribe i Køgeområdet, slutter han.

Altid tilstede

En vagtordning sikrer, at du altid kan få fat i en kompetent og hjælpsom medarbejder hos System Vikar, der kan hjælpe med løsningen af også helt akut opståede situationer.
Firmaet kan kontaktes på telefon 5630 0000, og du kan læse mere om firmaet på www.systemvikar.dk.

Publiceret 08 May 2011 09:15