Samfundsfag skal prioriteres langt højere

DSU og VU har foråret igennem været rundt på Gentoftes skoler for, at diskuterer politik med de unge i 8-9 klasse.
Det var for mig meget rystende at opleve, hvor få skoler der tog imod vores tilbud om at få de to ungdomspartier ud på skolen. Det er ellers en gylden mulighed for at få de unge til at kunne diskutere politik med unge fra to de to lejre, trods det var det kun Tranegaard og Ordrup ud af alle skoler i Gentofte, der takkede ja til tilbuddet.
For mig, som tidligere elev på Tranegaard, er det helt tydeligt, at samfundsfag i folkeskolen bliver nedprioriteret. Det er en klar fejl.
Såfremt man ønsker et så velfungerende demokrati som i dag, bliver vi unge nødt til at være mere aktive i samfundsdebatten – det gøres kun ved en forøgelse af samfundsfagstimetallet. Alt for mange unge tager det danske demokrati for givet, og alt for mange er totalt uoplyste og uinteresseret i verden omkring.
Det mener jeg ikke, er de unges skyld, men derimod forældrenes og skolens skyld. Man har som forældre et ansvar til at engagere sine børn – ikke nødvendigvis i et politisk parti, men i at følge med og danne holdninger.
For skolens vedkommende mener jeg, at man har et klart ansvar for at give eleverne det bedst mulige grundlag for at tage stilling. Hos min tidligere samfundsfagslærer var det en del af lektierne, at man skulle læse avis til hver dag, derfor blev vi alle politisk interesseret. Men det er desværre langt fra alle steder, at man bruger så mange kræfter på dette fag.
Jeg mener, det er en så vigtig sag, især i det så velstillede Gentofte, at man bør sætte samfundsfag meget højt på den nye 2020-plan for Gentoftes skoler – efter det kuldsejlede SKUB-projekt.
Jeg håber, meget at Gentoftes skoler vil bruge tilbuddet næste gang, de får det, men hvad jeg håber endnu mere på er, at man sætter meget mere samfundsfagstimetallet op.
For uden en oplyst, engageret ungdom – intet reelt demokrati.


Publiceret 08 May 2011 10:00