Jan Wammen Dam, Byrådsmedlem i Greve Kommune og folketingskandidat i Sjællands Storkreds (V).

Jan Wammen Dam, Byrådsmedlem i Greve Kommune og folketingskandidat i Sjællands Storkreds (V).

Venstre ønsker mindre støj i Greve

Venstre ønsker udvikling i Greve og i hovedstadsområdet, men udviklingen skal ikke konstant betyde mere støj for greveborgerne.
- Vi bliver i dagligdagen påvirket af støj fra både Strandvejen, S-banen, Køge Bugt Motor-vejen, og Køge-Tåstrup Landevejen samt flytrafikken. Og der er ikke tale om isolerede støjkilder. Mange borgere bor både i nærheden af fx motorvejen og S-banen, Venstre ønsker mindre støj i Greve, siger Jan Wammen Dam, Byrådsmedlem i Greve Kommune og  folketingskandidat i Sjællands Storkreds (V).
Begrundelsen for at flytte uden for byen er ofte, at du ønsker at bo i et mere naturpræget og mindre støjfyldt område. Hvis Greve og Køge Bugt fortsat skal være et attraktivt bosætningsområde - med gode huspriser – så skal støjen bekæmpes.
- Folketinget har vedtaget, at der skal bygges en bane ned gennem vores område til Køge, og samtidigt tales der om en ny kombineret forbindelse fra vores område over Høje Taastrup til Helsingør (Ring 5), tilføjer René Milo, byrådsmedlemog medlem af Økonomi- og Planudvalget i Greve Kommune.
Det er på tide, at der tages hensyn til borgerne i Greve-området!
- Venstre i Greve ønsker derfor konkret, at Transportministeriet i forbindelse med anlæggelsen af den ny vedtagne bane fra København ned gennem vores område til Køge graver den delvist ned, således at skinnerne og hjulene kommer under terræn. Meget af støjen kommer fra hjulene mod skinne, ligesom støjen fra vejene primært kommer fra kontakten mellem bilens dæk og vejen. En delvis nedgravning af den ny jernbane vil være et bidrag til at gøre det udholdeligt for borgerne i Greve, siger Jan Wammen Dam.
Tilsvarende mener Venstre i Greve, at det så vidt muligt skal undgås, at en Ring 5-forbindelse går gennem Greve Kommune. Greve Kommune er allerede gennemskåret af adskillelige tværveje og baner, og det skader kommunens helhed. 
Venstre i Greve ønsker udvikling – men udvikling med omtanke.
pm

René Milo, byrådsmedlemog medlem af Økonomi- og Planudvalget i Greve Kommune.

René Milo, byrådsmedlemog medlem af Økonomi- og Planudvalget i Greve Kommune.

Publiceret 09 May 2011 05:45