Udvidelse af DSB’s ledsagerordning giver mere frihed

DSB’s ledsagerordning for mennesker med handicap udvides fra den 1. august i år til at omfatte alle rejser i hele landet. Ledsagerordningen betyder kort fortalt, at mennesker med handicap kan rejse med en ledsager til en billets pris eller rejse alene til halv pris. I dag gælder ledsagerordningen kun for rejser, der går over de gamle amtsgrænser.
Det har hidtil betydet, at rejser, der ikke overskrider et lokalt takstområde, ikke er omfattet af rabatordningen. Ledsagerordningens udvidelse giver personer med behov en ledsager lige muligheder for mobilitet og den frihed, der følger med bedre mobilitet.
Mennesker med handicap møder mange udfordringer i hverdagen, som kan reducere deres muligheder for mobilitet. Ofte har de behov for en ledsager, når de skal benytte den kollektive transport, og det kan blive meget dyrt, hvis man både skal købe billet til sig selv og sin ledsager.
Denne udfordring har ledsagerordningen heldigvis længe løst på de længste og dyreste rejser.
Når ledsagerordningen per 1. august 2011 gælder for alle rejser i hele landet, bliver der en gang for alle skabt økonomisk lighed for mennesker med handicap, der har behov for en ledsager, når de skal benytte den kollektive transport.
Ledsagerordningen sikrer, at mennesker med handicap får lige mulighed for at benytte den kollektive transport. Mulighed for mobilitet er vigtigt for, at man kan føle sig fri til at gøre det, der giver værdi i ens liv. Det er for mig helt essentielt, at der er lige muligheder blandt mennesker med og uden handicap. Derfor støtter jeg varmt DSB’s ledsagerordning og dens udvidelse.
Ledsagerordningen omfatter i dag mennesker med et fysisk og derfor synligt handicap. Men der er også mennesker med et usynligt handicap, der kan have behov for en ledsager.
Derfor er jeg rigtig glad for, at socialministeren i samarbejde med Danske Handicaporganisationer nu ser på mulighederne for at oprette et fælles kort, som kan udstedes til alle mennesker, der har behov for ledsagelse.
Den kollektive transport tilbyder alle mulighed for mobilitet og frihed. Ledsagerordningen sikrer, at mennesker med handicap får lige muligheder for at benytte den kollektive trafik. På den måde får den enkelte mere frihed.

Publiceret 09 May 2011 07:45