Indkørslen til Kvickly - fra Blegdammen. (Foto. JCJ).

Indkørslen til Kvickly - fra Blegdammen. (Foto. JCJ).

Indkørslen til Kvickly afspærres

Torveby-byggeriet i Køge skal udskifte 2 af deres i alt 3 store kulfilteranlæg. Derfor lukkes indkørslen til Kvickly onsdag aften, så der kan holde lastbil og kran ved byggepladsen
Køge Kommune har givet bygherren bag Torveby-projektet, Becker & Nielsen, særskilt tilladelse til, at deres folk kan arbejde på byggepladsen uden for normal arbejdstid, når de 2 kulfiltersiloer skal udskiftes. Det tager ca. 2-3 timer at udskifte filtrene.
Arbejdet nødvendiggør, at indkørslen til Kvickly fra Blegdammen lukkes for kørsel med cykler og motorkøretøjer i begge retninger onsdag den 11. maj i tidsrummet fra kl. 20.00 til 24.00.
Tidsrummet er nøje udvalgt for at minimere støjgener for beboerne i området. Samtidig er der taget højde for, at vejstrækningen afspærres på et tidspunkt, hvor trafikken til Kvickly berøres mindst muligt.

(Foto. JCJ).

(Foto. JCJ).

Støj i aftentimerne

Udskiftningen af kulfilterne vil give anledning til støj fra lastbilmotor og kran. Køge Kommune har stillet krav om at arbejdet primært skal foregå i aftentimerne og ikke om natten.
- Herved sikres det, at der ikke støjes efter kl. 24.00, oplyser miljøtekniker Susan Bladt fra Køge kommune.
pm

null

Publiceret 10 May 2011 05:45