GODT SELSKAB! Gøther Mathisen,(formand 2001-2006), Frank Løber (formand fra 2006) og Arne Bech, kommunalbestyrelsesmedlem for liste H siden starten, befinder sig godt i selskab med hinanden.

GODT SELSKAB! Gøther Mathisen,(formand 2001-2006), Frank Løber (formand fra 2006) og Arne Bech, kommunalbestyrelsesmedlem for liste H siden starten, befinder sig godt i selskab med hinanden.

Kløverprisværdigt jubilæum

Hvidovrelisten fejrede 10 års jubilæum for fuldt hus den 1. maj

Af HANS EKBERG Der var virkelig fest i Stadionrestauranten, da Hvidovrelisten fejrede sit 10-års jubilæum. Der blev vist en kavalkade med kløverbladets højdepunkter gennem perioden. Så blev der serveret velsmagende Hvidovregryde med ris. Til slut fik alle kaffe og fødselsdagslagkage. Stemningen var varm og fyldt med lovord fra de gæster, vi talte med. Formanden Frank Løber indledte med at fastslå, at han var en rigtig glad og stolt formand, fordi Hvidovrelistens mange kræfter arbejdede på at gøre det bedste til gavn for borgerne under de givne forudsætninger. Det gjaldt om at prioritere, så gennemslagskraften var størst mulig. Glæden skyldtes også den fine økonomi og de mange trofaste støtter. Ifølge en verdensomspændende undersøgelse ligger Danmark på en fin førsteplads med hensyn til frivilligt arbejde, hvilket er helt i tråd med, hvad Hvidovrelisten arbejder for. En stor indsats Det er stadig ægteparret Arne og Alice Bech, der er i fokus. Deres enorme indsats og venlige væsen giver stor enighed og samarbejdsvilje i partiet. De har en sjælden forståelse for at uddeligere arbejdsopgaverne, så alle kan komme til orde og finde en platform for netop deres visioner. Medlemmerne kommer fra såvel venstre som højre i det politiske spektrum. Til trods for, at man kun råder over fire pladser i kommunalbestyrelsen, er gennemslagskraften overraskende god, fordi enhver forbereder sig grundigt, når debatten er i gang. Embedsmændene hilser det også velkomment, når de får kvalificerede spørgsmål og kommentarer fra Hvidovrelistens side. Flemming Cramer-Larsen, der er formand for ældrerådet, udtrykte det sådan: - Jeg synes, det er ordentlige mennesker, der er med i Hvidovrelisten. Ikke sådan at forstå, at de andre er det modsatte, men her føler jeg mig tryg og godt tilpas... På spørgsmålet, om hvad der er det væsentligste punkt på Hvidovrelistens program, svarer formanden Frank Løber: - Det er at løfte nogle af de små sager, som er blevet for store for de borgere, der ikke selv har resourcer til at kæmpe enkeltvis. Det gælder f.eks. skoledistrikter og forslag om skolelukninger. Når jeg lytter til kommunalbestyrelsesmøderne, glæder det mig, at vi har gjort vores hjemmearbejde, så vi kan komme frem med mange relevante og fornuftige indlæg i debatten. Der er desuden stor respekt om os i underudvalgene som økonomi og skole- og fritid. - Der er nok at tage fat på? - Ja, vi må arbejde støt og roligt på, at forvaltningen fortsat respekteres og ikke mindst, at forvaltningsloven overholdes i en tid med stor politisk uklarhed. - Har du fortsat energi til at arbejde med det politiske? - Det er klart, at det slider, når man også har sit arbejde og sin familie at tænke på. Jeg er på valg næste år og indtil da vil jeg arbejde målrettet, så vi får gode resultater. Så har jeg været formand i seks år til den tid.

Publiceret 10 May 2011 09:00