Jehovas Vidner har købt ejendommen på Gungevej - men får ikke lov til at anvende grunden, som man havde planlagt.

Jehovas Vidner har købt ejendommen på Gungevej - men får ikke lov til at anvende grunden, som man havde planlagt.

Nej til Jehovas Vidner

Der bliver næppe et såkaldt rigssalscenter på Gungevej 17

Jehovas Vidner har planer om at anvende Gungevej 17 til kirkelige formål. Men planerne kan ikke realiseres på grund af den eksisterende lokalplan.

Hvidovre Kommune modtog i marts måned en ansøgning om ændring af anvendelsen af ejendommen Gungevej 17 fra boligformål til kirkelige formål Ansøgningen kom - som nævnt - fra Jehovas Vidner, som søgte om en principiel godkendelse til, at der gives mulighed for at ændre anvendelsen for ejendommen Gungevej 17 fra boligformål til kirkelige formål - et rigssalscenter - samt til tre boliger. Baggrunden er, at Jehovas Vidner har erhvervet Gungevej 17 med henblik på at opføre en bebyggelse, der skal rumme tre rigssale samt tre boliger. Ejendommen - i folkemunde kaldet Fonahuset - der er beliggende på hjørnet af Gungevej og Bibliotekvej, er omfattet af Lokalplan 224, som fastlægger anvendelse til boligformål - etageboliger og tæt-lavboliger. Den ansøgte anvendelse er i strid med lokalplanen, hvorfor det vil være nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for at realisere den ønskede anvendelse. Teknisk Forvaltning vurderer, at det ikke på nuværende tidspunkt vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en ny lokalplan for denne ene ejendom, men at der først skal udarbejdes en analyse og foretages en vurdering af udviklingsmulighederne for hele området ved Gungevej/Arnold Nielsens Boulevard. En sådan undersøgelse forstiller forvaltningen sig bl.a. skal omfatte interview af områdets grundejere og brugere om deres ønsker og behov fremover. Teknisk Forvaltning indstiller derfor til politikerne, at det ansøgningen ikke imødekommes med den begrundelse, at der i Kommuneplan 2009 er forudsat en særlig planproces for det pågældende område, hvor det ønskede projekt tænkes placeret. oashvidovreavis.dk

Publiceret 10 May 2011 09:00