Hvidovre Stadion

Hvidovre Stadion

To storskærme på Hvidovre Stadion

Stor og nødvendig forbedring

Hvidovre Fodbold A/S har anskaffet to elektroniske storskærme til opsætning på Hvidovre Stadion. Skærmene har en samlet værdi af 875.000 kr.

Af
oashvidovreavis.dk

Formålet med anskaffelsen af skærmene er at udvikle aktiviteterne omkring såvel divisionskampene som andre arrangementer på Hvidovre Stadion. Hvidovre Fodbold ønsker med de to storskærme dels at skaffe nye indtægtsmuligheder ved eksempelvis salg af reklamespots og dels at give publikum en bedre og mere professionel oplevelse med opdatering af eksempelvis resultater fra andre kampe og holdopstillinger. Dansk Boldspil Union har bevilget Hvidovre Fodbold 500.000 kr. i tilskud til etableringen af skærmene. Hvidovre Fodbold ansøger om at overdrage de to skærme til Hvidovre Kommune, når skærmene er etableret og idriftsat, mod at Hvidovre Fodbold indfrier det hos kommunen optagne lån på 675.000 kr. De nye storskærme vil være en fordel for de øvrige sportsaktiviteter på stadion, herunder atletik og amerikansk fodbold. Skærmene kan via forskelligt software benyttes til stort set alle idrætsgrene, reklamespots og til andre kulturelle formål på stadion. Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet sagen og anbefaler, at der laves en overdragelsesforretning således at kommunen overtager de to storskærme mod at nulstille Hvidovre Fodbold A/S lån. Der følger reservedele med til skærmene, således at vedligeholdelsesudgifterne de første fem år er dækket ind. Personalet på stadion vil blive uddannet i selv at foretage simple reparationer. El-udgifterne til skærmene forventes at kunne holdes indenfor det eksisterende energibudget, idet der er tale om LED-tavler, som er meget lidt energikrævende. Den nuværende pointtavle og ur er af ældre dato og kræver en del energi.

Publiceret 10 May 2011 09:00