Kattegatforbindelsen er fremtiden

Af
Af Jan Wammen Dam

Lundemosen 40

Greve.

 
Den faste Kattegatforbindelse er den holdbare fremtidige øst-vest forbindelse i Danmark. Kattegatforbindelsen vil binde vores to store centre - Øresundsregionen/hovedstadsregionen og Aarhus/Østjyllandsregionen - sammen.
Det vil skabe en sammenhæng, der gør at vi samlet kan matche metropolregioner som Hamburg og Stockholm, og for den enkelte vil det betyde, at man fx kan arbejde i København og bo i Aarhus, eller et af de mellemliggende bysamfund. Miljø- og klimamæssigt vil det også være en fordel, at vi kan tage den direkte vej frem for - som mange gør - at køre ned over Fyn til Jylland.
 
En ny Kattegatforbindelse skal have en stærk tog- og motorvejsforbindelse på begge sider af Kattegat til hhv. Aarhus og København. Tilsvarende bør der bygges en motorvej- eller motortrafikvej fra Sydmotorvejen over Næstved og Slagelse til Kalundborg, så den sydlige del af Region Sjælland bliver koblet op på den ny forbindelse.
Kattegatforbindelsen er sikkerhedsmæssigt den bedste forbindelse, idet den modsat forskellige Lillebæltsløsninger også supplerer Storebæltsforbindelsen. Hvis Storebæltsforbindelsen af den ene eller anden grund går ud af drift i en længere periode er det et alvorligt slag for trafikken mellem landsdelene og dermed dansk økonomi. Vi skal have et fuldt og helt alternativ til Storebæltsforbindelsen.
 
Det er vigtigt, at Folketinget hurtigt træffer en principbeslutning, så andre infrastrukturinvesteringer kan indrette sig efter den ny hovedstruktur. For Holbækregionen vil der være den store fordel, at vi kommer i centrum af Danmark med en sådan forbindelse, og det kan medføre en styrket bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Det er derfor en af de vigtigste beslutninger for området i dette århundrede.

Publiceret 11 May 2011 14:00