Mariagerfjord:

Låenhusruten åbnes for offentligheden

Af
Bent Larsen

Mariagerfjord Komune åbner i aften den første af en række stier, som Grønt Råds stigruppe har registreret.
Stigruppen har de seneste år arbejdet på at registrere en række stiforløb i kommunen, og Låenhusruten er den første, der åbnes for offentligheden.
Der er tale om en fem kilometer lang rute, der strækker sig omkring Naturskolen Låenhus og passerer gennem et stærkt kuperet lyng- og enebærbevokset område, og dels ad strandengene langs fjorden. Området er en del af den store fredning omkring Kielstrup sø, og der vil senere blive åbnet flere andre stier i området.

Publiceret 11 May 2011 07:05