Protestmøde

Et godt initiativ om at forskønne kvarteret er vi glade for. Vi synes, at kommunens plan om et nyt byggeri ser spændende ud, med mange gode forslag, men vi er en række beboer i kvarteret, der er noget bekymret over enkelte dele af Køge Kommunes forslag til en ændring af den eksisterende lokalplan.
Ændringen indebærer bl.a. at der skal opføres 155 boliger på arealet ved bl.a. kirken, EUC og boldbanen. Vi er bekymret over, at planen er at bygge i op til fire etager og at en overvejende andel af disse boliger, 85 ud af 155, bliver almennyttigt boligbyggeri.
Vi mener, at det er positivt at området forskønnes, og at der bygges nyt på området til glæde for nye som nuværende beboer i kvarteret. Vi mener dog samtidig, at et boligbyggeri under ingen omstændigheder bør være over to etager i det aktuelle område.
Tror du kommunen har glemt at tænke på, at der med de nye boliger kommer væsentligt mere trafik på Boholtevej og de øvrige veje i området?
Mener du, at kvarteret ikke har brug for en arkitektur grundlagt på tanken om boligkareér på op til fire etager?
Mener du, at et nyt almennyttigt boligbyggeri ikke er det Køge har brug for, når der står ledige lejelejligheder i både Søparken og Hastrupparken der ikke kan udlejes?
Kan du være bekymret over, de sociale implikationer der kan opstå i et sådan boligområde til gene for resten af kvarteret og byen?
Vi inviterer til protestmøde torsdag d. 19. maj kl. 19.00 – 21.00 på Hastrupskolen, pav. 4, hvor du som deler vores bekymring og skepsis, i mere eller mindre grad, er hjertelig velkommen.
På mødet kan vi sammen lægge hovederne i blød for udvikling af en strategi til at gøre et forsøg med at få indflydelse på udformningen af planen for området, før den officielle høring d. 9. juni i EUC´s kantine.kl.19.00 – 21. 00
Vi håber at se rigtig mange, da det er nok er en forudsætning for succes.
Se også Facebooksiden "Sig nej til nyt 4-etagers boligbyggeri i Boholte, Køge".
Vel mødt!
På vegne af beboere på Jasminvej i Køge
René Keldorff og Martin Schmidt

Publiceret 11 May 2011 10:00