Direktør Lillian Mogensen i samtale med to medarbejdere i ATP.

Direktør Lillian Mogensen i samtale med to medarbejdere i ATP.

ATP får 300 nye arbejdspladser

Efter planen kommer der 300 nye medarbejdere til ATP, en virksomhed der de sidste to år er kåret til Danmarks bedste store arbejdsplads

Af
Af Jens Meyer og John Jessen Hansen (foto)

Der skal tænkes kreativt, når ATP i de kommende år skal integrere 300 nye medarbejdere og nye opgaver i virksomheden.
De mange medarbejdere kommer som resultatet af en aftale fra 2010 mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Her vedtog man at centralisere og samle administrationen af udbetaling af Folkepension og førtidspension, Barselsdagpenge, Boligstøtte og familieydelse i fem centre rundt om i landet.

ATP skal levere teknisk og administrativ bistand til Udbetaling Danmark, der har godt 1.500 medarbejdere, der pt. er placeret rundt omkring i kommunerne. ATP bliver ny arbejdsgiver for Udbetaling Danmarks medarbejdere, der efter planen placeres i fem centre i Frederikshavn, Holstebro, Haderslev, Vordingborg og Hillerød. Endvidere etableres der to midlertidige filialer i henholdsvis Århus og Odense, der dog ophører med udgangen af 2014. Efter planen kommer der 300 nye medarbejdere til Hillerød, og det giver udfordringer med at finde plads i de eksisterende lokaler
 

Pladsmangel

I første omgang handler det om at skabe fysisk plads. Det er den praktiske del af udfordringen, fortæller Lillian Mogensen, der er direktør for forretningsudvikling, marketing, kundeservice, HR/Kommunikation og intern service.
 "Hele IT-afdelingen flyttes midlertidigt for at gøre plads til de nye kollegaer fra Udbetaling Danmark. Vi forventer, at vi kan finde lokaliteter i Hillerød – eller i omegnen af Hillerød. Men planen på længere sigt er, at IT-afdelingen skal tilbage igen", understreger Lillian Mogensen, der tilføjer, at IT-afdelingen efter planen først flytter ud af ATP-huset i sommeren/efteråret 2012.

Fælles kultur

Udover de pladsmæssige udfordringer, så er det en stor opgave i at integrere de mange nye kollegaer fra Udbetaling Danmark i ATP"s organisation. Lillian Mogensen fremhæver da også denne opgave, som en af ATP's helt store udfordringer i den kommende tid.

"Vores kultur skal fusioneres med den kultur, som vores nye medarbejdere før har været en del af. Det er en meget stor udfordring. Vi skal have ATP-ånden bredt ud til de nye centre - og det skal naturligvis foregå med respekt for de mange kulturværdier, som de nye medarbejdere bærer med sig fra de kommuner, som de kommer fra. Målet er, at vi bliver en fælles enhed med fælles værdier og kultur", siger Lillian Mogensen.
Kulturen i ATP er dybt forankret i virksomhedens HR- og forretningsstrategi og i den personalepolitik, som er gældende for ATP. Og noget tyder på, at ATP sætter handling bag ordene, når de fine hensigter og nedskrevne politikker skal omsættes til konkrete målbare resultater.

ATP har nemlig i de senere år modtaget en masse nationale og internationale priser. Blandt andet blev ATP i 2010 for andet år i træk kåret som Danmarks bedste store arbejdsplads. Og internationalt kunne ATP i 2010 glæde sig over, at en flot andenplads på den internationale liste i konkurrence med 1.350 virksomheder.
 
 
 
 
 

Der er overalt i ATP-huset, der de sidste to år er kåret som Danmarks bedste store arbejdsplads, kunst på væggene.

Der er overalt i ATP-huset, der de sidste to år er kåret som Danmarks bedste store arbejdsplads, kunst på væggene.

Medarbejdertrivsel

Lillian Mogensen erkender åbent, at der er et kontant mål med at have fokus på medarbejdertrivsel og medarbejdertilfredshed. Det er ganske enkelt en god forretning.

"Når medarbejderne trives, så kan det aflæses på bundlinjen i vores regnskaber. Det er til gavn for virksomheden og for vores pensionsopsparere", siger Lillian Mogensen og løfter samtidig sløret for, hvordan ATP i praksis har fokus på medarbejdertrivsel og udvikling. Det handler blandt andet om at sikre konstant fokus på ledelse – og her er god ledelse ikke godt nok.


Direktør Lillian Mogensen i biblioteket hos ATP.

Direktør Lillian Mogensen i biblioteket hos ATP.

Suveræn ledelse

På ATP arbejdes der begrebet suveræn ledelse. Det er ifølge Lillian Mogensen et begreb, der er valgt med omhu.

"Med de rigtige ledere er retningen rigtig. De rigtige ledere tiltrækker de bedste medarbejdere, og det er med til at gøre hverdagen nemmere. Det er vigtigt, at medarbejderne føler sig hørt, set og forstået. Vi skal alle som medarbejdere yde vores bedste. Det kræver, at ledelsen er i stand til at sætte rammerne for at levere resultater på bundlinjen. Men det handler også om, at man som leder er god til at give anerkendelse og udvise begejstring", siger Lillian Mogensen.

Ifølge direktøren skal indsatsen være med til at øge den enkelte medarbejders markedsværdi. Det er også en af årsagerne til, at ATP tilbyder medarbejderne særlige kompetencedage med plads til videreuddannelse og fordybelse i forbindelse med nye arbejdsopgaver.

ATP forbliver i Hillerød

ATP-direktøren er godt tilfreds med, at arbejdspladsen er solidt placeret i Hillerød. Her er ingen ambitioner om at bytte placeringen i Hillerød ud og flytte tættere på København og fysisk være tættere på landets øvrige finansielle højborge og magtens centrum.

"Vi er i Hillerød, og vi bliver i Hillerød. Vi befinder os godt i byen, hvor der er masser af natur, og vi har let ved at rekruttere folk", siger Lillian Mogensen.
 
Fakta:
ATP blev resultatet af en politisk helhedsløsning, der blev besluttet i Folketinget i 1963. Helhedsløsningen indebar blandt andet at skabe et tillæg til folkepensionen. Lønmodtagerne skulle fremover selv være med til at indbetale til pensionen. På sigt forudså politikerne nemlig, at pensionsudgifterne ville blive en meget tung byrde for statens finanser.

null

Publiceret 13 May 2011 14:00