(Foto taget af Magnus Klitten).

(Foto taget af Magnus Klitten).

Digital pladsanvisning 24 timer i døgnet

Opskrivning til dagtilbud bliver lettere for børnefamilier.

Køge Kommune går på mandag den 16. maj i luften med en ny digital pladsanvisning, der holder åbent 24 timer i døgnet.
På webadressen www.minpladsanvisning.dk får forældre i Køge Kommune fremover selv mulighed for at indmelde, udmelde og ændre ønsker i forhold til dagtilbud til deres børn. Dermed slipper de i fremtiden for at skulle henvende sig personligt i Pladsanvisningen. 
- Vi håber, at vi kan gøre det nemmere at være børnefamilie i Køge Kommune. Det gør vi ved at give forældrene direkte adgang til pladsanvisning og information om dagtilbud hjemme på deres pc, hvor de fleste i forvejen ordner mange ting, som fx at betale regninger og købe billetter, siger Johnna Stark, formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Overblik og gennemsigtighed

"Min pladsanvisning” giver børnefamilier mulighed for nemt at få et samlet overblik over dagtilbud i Køge Kommune og fra start at følge med i egen personlige situation på dagtilbudsområdet.
På "Min pladsanvisning" får forældrene adgang til institutionernes ventelister, og de kan se, hvordan børnene fordeler sig på alder og køn i de enkelte dagtilbud. Samtidig kan forældre beregne deres omkostninger ved pasning og se, om de er berettiget til økonomisk tilskud.
Disse muligheder hjælper forældrene til at kvalificere deres valg af dagtilbud og siden hen at følge med i deres barns placering på ventelisten.
Sikkerhed og brugervenlighed er prioriteret højt på Min pladsanvisning. Nogle muligheder, som fx at søge oplysninger om dagtilbud, udregne egenbetaling og skrive sit barn op, kan ske uden adgangskode. Til andre services som fx at følge med i barnets placering på ventelisten eller at udmelde barnet skal forældrene bruge deres NemID. 

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Johnna Stark (F).

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Johnna Stark (F).

Digitalisering af den offentlige service

Køge Kommunes ønske om at forbedre servicen til børnefamilier igennem digitalisering skal ses i lyset af kommunernes fælles digitaliseringsstrategi, som blev vedtaget i november 2010.
Strategien har som mål at udvikle den kommunale service og gøre den attraktiv for borgerne ved at flytte ressourcer fra administration til borgernær service.
Køge Kommunes mål er, at 80 % af alle opskrivninger på sigt skal foregå elektronisk på www.minpladsanvisning.dk
pm

null

Publiceret 13 May 2011 13:15