Der blev danset lancier på Handelsgymnasiet. (Foto: Privat)

Der blev danset lancier på Handelsgymnasiet. (Foto: Privat)

Gallagilde på Handelsgymnasiet

Af
Dana Darwich Ahmad

Den traditionsrige gallafest for Handelsgymnasiets elever blev holdt fredag 6. maj.
Efter tre års stressende lektielæsning var succesen stor. Handelsgymnasiets ni afgangsklasser skinnede om kap med solen.
Hele gildet blev afholdt på Roskilde Handelsskole, hvor skolens nye multihal blev brugt.
Der blev både lagt op til dans, skæg, og ballade.
Traditionen tro ankom studenterne med limousiner og graciøse veteranbiler.
Både forældre, bedsteforældre, søskende, og grandkusiner var mødt op for at støtte de unge studenter.
Som noget nyt blev eleverne bedt om at danse lancier, og familierne var første gang inviteret med til at overvære dansen.

Eleverne var fint klædt på til gallaaften.

Eleverne var fint klædt på til gallaaften.

Publiceret 13 May 2011 09:00