(Arkivfoto: JCJ).

(Arkivfoto: JCJ).

God information om alkoholbehandling

De kommunale hjemmesider er vanskelige at finde rundt på, hvis man har problemer med sit alkoholforbrug og gerne vil i behandling. Det viser en ny undersøgelse af de 98 kommunale hjemmesider. Køge Kommunes hjemmeside placeres blandt de syv bedste på området.
Køge Kommune er blandt de syv kommuner, der har den information, der skal til, for at det er brugbart og brugervenligt for borgere med et alkoholproblem samt for deres pårørende. Det viser en undersøgelse, som internetrådgivningen Hope.dk netop har gennemført og netop offentliggjort.
På Køge Kommunes hjemmeside får borgerne information om:
* Hvor borgerne skal henvender sig for at komme i alkoholbehandling.
* At behandlingstilbud er gratis.
* At borgerne kan henvende sig anonymt.
* At behandlingen bliver iværksat inden for 14 dage.
* At borgere frit kan vælge behandling på et alkoholambulatorium, uanset hvor de bor.
Ifølge internetrådgivningen www.Hope.dk er disse informationer de vigtigste relevante oplysninger om alkoholbehandling, der skal være på en kommunal hjemmeside.
Derudover vægter Hope.dk, at informationerne er skrevet i et letforståeligt sprog og på en venlig og imødekommende måde, der ikke sætter borgere med alkoholproblemer i bås ved at bruge betegnelser som f.eks. alkoholiker.
Endelig vægter Hope.dk, at det er nemt at finde frem til informationerne på kommunens hjemmeside.
Ved kommunalreformen i 2007 fik de nye kommuner det primære ansvar for den forebyggende og behandlende indsats på alkoholområdet. Internetrådgivningen Hope.dk har de seneste år registreret et konstant højt niveau af borgere, der ikke har kendskab til, at de jf. Sundhedsloven har ret til gratis og anonym behandling via deres kommune.
pm

Publiceret 13 May 2011 16:15