Kunstgræsbane står øverst på ønskelisten i Herfølge Boldklub

Der spilles i dag fodbold året rundt i Danmark - og de efterhånden mange kunstgræsbaner rundt om i landet gør det også muligt, endda på rigtig gode betingelser, trods kulde og til tider sne.
I Køge Kommune råder man dog kun over én 11 mands kunstgræsbane, der er anlagt på Køge Stadion, og denne bane skal kommunens fodboldklubber deles om, hvilket selvsagt giver store udfordringer i logistikken og svært at prioritere tider til, for alle de involverede klubber. Derfor har man i Herfølge Boldklub hen over vinteren undersøgt mulighederne for anlæggelse af en 11 mands kunstgræsbane på Herfølge Stadion.
Herfølge Boldklubs formand Henrik Andersen siger om betydningen af en kunstgræsbane på Herfølge Stadion
-Behovet for en sådan bane er uhyre stor – og ingen er vist i tvivl om, hvad det ville betyde for klubben, både sportsligt og socialt, at kunne samle alle sportslige aktiviteter for klubbens cirka 700 medlemmer i Herfølge over hele vinteren. Og da en kunstgræsbane kan anvendes hele året, vil en sådan endda give klubben bedre muligheder for at kunne tilbyde endnu flere børn og unge at spille fodbold, både på bredde og eliteplan, ved at tage kunstbanen i brug, siger han.
Når det kommer til finansieringen af sådan en bane, kan man dog hos Køge Kommune ikke finde plads på budgettet til anlæg af en kunstgræsbane i dette budgetår. Her har man først planer om nye baneanlæg på Herfølge Stadion i 2013 eller 2014

Håber man kan selv med bred opbakning

-Stillet overfor den virkelighed, har vi i klubben besluttet, at vende alle sten for at undersøge mulighederne for selv at stable en holdbar finansieringsmodel på benene. Vi har modtaget et konkret tilbud på anlæggelse af en kunstgræsbane på den nuværende grusbane på Herfølge Stadion, og den samlede etableringssum løber op i mellem 2,3-2,5 millioner kroner. Denne sum overstiger selvsagt vores kassebeholdning og rum for investeringer, hvorfor vi arbejder ud fra en model, hvor vi selv rejser midler til en del af betalingen, og så finansierer den resterende del via et lån, siger Henrik Andersen.
Klubben går nu derfor bredt ud og beder om økonomisk støtte, så man kan realisere drømmen. Det kræver bred opbakning, hele vejen rundt. Fra både sponsorer, forældre, fonde og virksomheder, lokale borgere og mange andre, som kan se det gode formål i denne sag.
-Vi har fået en god start, men der er fortsat lang vej, siger Henrik Andersen, der derfor håber på at mange flere vil give et bidrag til at gøre projektet muligt.
mvd

null

Publiceret 13 May 2011 16:15