Velfærden afhænger af ansvarlig økonomisk politik

Af
Af Flemming Damgaard Larsen

MF (V).

2020-forhandlingerne er rigtig vigtige forhandlinger, fordi de ikke blot handler om, vi fremadrettet skal have en efterlønsordning i Danmark. De handler om, vi i fremtiden kan have råd til den velfærdsstat, vi har i dag.
De Økonomiske Vismænd har flere gange understreget, at hvis vi skal skabe balance i dansk økonomi, er det ikke tilstrækkeligt at øge statens indtægter. Udgifterne skal også nedbringes, ved eksempelvis at afskaffe eller reducere efterlønnen.
Det har vi i Venstre lyttet til. Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti har ikke lyttet. De tror, at det er nok at øge væksten og arbejdstiden en lille smule, også skulle der igen være orden i økonomien. Det lyder for godt til at være sandt, og det er det også.
Lader vi Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti øge Danmarks gæld, vil det ikke være mindre justeringer i velfærden, vi skal forhandle om. Det vil sætte kernevelfærden – vores sygehuse, børne- og ældrepleje og uddannelsesinstitutioner – i spil. Det vil vi i Venstre ikke være med til.
Derfor tager vi fat om roden af problemet nu og får skabt balance mellem udgifter og indtægter, så Danmark i fremtiden har råd til den kernevelfærd, der gør det danske samfund helt unikt.
I Danmark bliver der taget hånd om de svageste, og alle har lige muligheder for uddannelse og behandling på sygehusene. Skal det fortsætte, skal vi have orden i økonomien.

Publiceret 13 May 2011 07:45