Lokale medier er vigtige informationskilder

Borgernes viden om, hvad kommunerne laver på vejene stammer i høj grad fra lokalmedier, viser ny undersøgelse.

Som led i konferencen ”Vinderveje”, der blev afholdt torsdag den 12. maj udenfor Odense, har arrangørerne Dansk Vejforening, Asfaltindustrien, Grontmij og Kommunal Teknisk Chefforening, samt dagbladet Licitationen iværksat en interviewundersøgelse af, hvor meget borgerne i 4 kommuner kender til deres kommuners vejprojekter.
De undersøgte kommuner er Haderslev, Køge, Varde og Svendborg.
Når man ser på, hvilke kilder borgerne har til deres information om kommunens anlægsprojekt, slår lokale og trykte medier stærkest ud.
Analysen viser, at borgerne i de undersøgte kommuner først og fremmest har aviser og lokale medier som deres kilde til information om kommunens anlægsarbejder – op imod 70%.
Naboer, familie og venner nævnes også i nogen grad som en kilde. Kommunens hjemmeside er derimod ikke så benyttet og erfaringerne med kommunens breve til borgere er noget blandede.
- Det er interessant, men også positivt, at lokale informationskilder og trykte nyhedsmedier slår så stærkt i gennem. Forklaringen kan være, at disse informationskilder har samme nærhed som projekterne, siger sekretariatschef i Dansk Vejforening, Søren Bülow
Undersøgelsen viser, at kendskabet til kommunens vejprojekter generelt er stort i de 4 kommuner. Det hænger bl.a. sammen med, at de borgere, der er interviewet, bor tæt på anlægsprojekterne.
- Når vejarbejdet foregår stort set lige udenfor folks havelåge, har det stor interesse og opmærksomhed for borgerne. Det var vigtigt for os at undersøge, hvor stor effekten af informationen var i denne situation, hvor chancerne for at få interesse for informationerne, var størst mulig. Effekten vil uden tvivl være lavere, jo længere væk man kommer, men det er vigtigt at afdække, om der er en stærk kerne af interesse blandt borgerne for vejprojekter. Og det er der.
Læs mere på www.vinderveje.dk.
pm

Publiceret 14 May 2011 06:30