Bestyrelsen 2011-2012. Fra venstre ses Søren Seidenfaden, Søren Evald Jensen, Svend Poulsen, Steen Rasmussen, Kristen Thiesen, Jørn Rasmussen og Christian Wolff. (Foto: www.koegearbejdsgiverforening.dk).

Bestyrelsen 2011-2012. Fra venstre ses Søren Seidenfaden, Søren Evald Jensen, Svend Poulsen, Steen Rasmussen, Kristen Thiesen, Jørn Rasmussen og Christian Wolff. (Foto: www.koegearbejdsgiverforening.dk).

Arbejdsgivere opfordrer til samarbejde

Køge Arbejdsgiverforening fremhæver, at et stærkt politisk samarbejde vil skabe tillid til Køge som den rigtige kommune at bosætte sig i og investere i.

Køge Arbejdsgiverforening (KA) er inde i sit sjette år og fungerer fortsat som det lokale virksomhedsnetværk, som repræsenterer store og små virksomheder i dialogen med de lokale politikere og forvaltning, fastslog formanden Steen Rasmussen i sin beretning på den netop afholdte generalforsamling.
Steen Rasmussen omtalte de mange kommende store projekter, som har sat Køge på landkortet. Disse projekter vil være skelsættende for Køges udvikling og give grobund for en næsten uhyggelig stærk erhvervsudvikling.
Formanden benyttede lejligheden til at opfordre byrådets politikere til at tænke i og praktisere politiske samarbejder, når disse store opgaver skal gøres til virkelighed.
Et stærkt og beslutningsdygtigt byråd vil skabe tillid til, at Køge er den rigtige kommune at bosætte sig i og investere i, mener han.
Steen Rasmussen nævnte også med tilfredshed det nye erhvervssekretariat i Køge kommune, som har givet erhvervsservicen et kraftigt boost. Den nye erhvervsservicechef, Rasmus Holst, mødte en del af KA-medlemmerne ved et nyligt netværksarrangement i Hugo's Kælder, og et kommende møde med RUC Innovation vil løbe af stablen i juni, hvortil de øvrige erhvervsorganisationer i Køge vil også blive inviteret.
Bestyrelsen fik i øvrigt mandat til at søge nærmere samarbejde med de øvrige erhvervsorganisationer med speciel fokus på at intensivere samarbejdet med Skovbo Erhverv og Handel med henblik på en sammenlægning.
På generalforsamlingen genvalgtes Søren Evald Jensen, NCC samt Christian Wolff fra GH Form. Nyvalg blev Kristen Thiesen fra Adena IT. Svend Poulsen og Søren Seidenfaden blev suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig med formand Steen Rasmussen, næstformand Søren Evald Jensen, kasserer Christian Wolff og sekretær Kristen Thiesen, mens Jørn Rasmussen fortsætter i bestyrelsen.
Efter konstitueringen orienterede Ulf Stephenson om arbejdet i Køge Erhvervudviklingsråd, og aftenens sidste indlæg stod fungerende borgmester Thomas Kielgast for.
Han fortalte engageret om, hvilken betydning han mener de nye projekter får for Køge, og rettede specielt opmærksomheden mod Køge Campus. Også de alvorlige bandeproblemerne i Køge blev belyst, og Thomas Kielgast understregede, at man er i gang med en meget stor indsats også på det forebyggende plan.

Publiceret 15 May 2011 09:00