2020-plan - også i Avedøre..

Kom til offentligt arrangement om Det grønne Avedøre

Hvidovre kommunes tekniske direktør, Anders Thanning og hele ejendoms- og arealudvalget er inviteret til det næste møde i Idéforum AVEDØRE 2020.

Mødet afholdes næste tirsdag den 24. maj kl. 19.00 hos foreningen Hjerter To på Byvej 78. - Vi vil denne aften bede Anders Thanning og medlemmerne i udvalget gøre rede for den planmæssige status vedrørende Den grønne Kile generelt og for Hvidovre Kommunes rolle omkring deponering af betonaffald specielt. Herefter vil der være debat, fortæller Erling Groth fra Idéforum AVEDØRE 2020... Han understreger, at mødet er åbent for alle Hvidovres borgere. oashvidovreavis.dk

Publiceret 17 May 2011 09:00