Borup Station. (Privatfoto).

Borup Station. (Privatfoto).

Alle tiltag kommer alle pendlere til gode

Borup Pendlerklub arbejder aktivt for at forbedre forholdene for pendlerne.

Af
Per Møller

I sidste uge kunne man møde repræsentanter fra Borup Pendlerklub på forskellige tidspunkter om morgenen på Borup Station. De fire pendlere fra Borup Pendlerklub har vandret op og ned af perronen og uddelt flyers til alle pendlerne, og der blev sat flyers fast på cykler og biler.
- Formålet var at informere pendlerne i Borup om, at der er et engageret team af fire pendlere, der aktivt arbejder for at forbedre forholdene, og at der nu er et centralt sted pendlerne kan henvende sig og indberette aflysninger, forsinkelser, manglende siddepladser og andet, fortæller Bodil Bach på vegne af Borup Pendlerklub.
Borup Pendlerklub blev oprettet, da Køge Kommune primo april foreslog et mere formaliseret samarbejde mellem kommunen og pendlerne i Borup.
- Borup Pendlerklub vil lige gøre opmærksom på, at oprettelsen af Borup Pendlerklub ikke er ment som en ”konkurrent” til den i DSB-regi eksisterende pendlertalsmandsordning. Alle tiltag kommer alle pendlere til gode. Borup Pendlerklub har blot en anden tilgang til at få hul igennem til magthaverne og beslutningstagerne ved at samarbejde med kommunen. Sammen med kommunen står vi stærkere,  siger Bodil Bach.
Det viser sig tydeligt, da samarbejdet, der allerede startede i efteråret 2010 - og inden Borup Pendlerklub formelt blev oprettet - har resulteret i, at Transportministeren kom til Borup Station for at høre på pendlerne, at der har været afholdt møde mellem kommunen og Transportministeren, og at der nu også er planlagt nyt møde i august hos Transportministeren, hvor Borup Pendlerklub skal deltage.
- Det er helt nyt. Det er derfor vigtigt, at vi stadig får registreret alle uregelmæssigheder til brug ved fremtidige møder med DSB, Transportministeren og Køge Kommune. Borup Pendlerklub samler alle indberetningerne som dokumentation. Den senere tid viser, at vores trængsler langt fra er ovre. I forrige uge var der flere aflyste tog, og tog der manglede siddepladser. I sidste uge var der flere dage med aflysninger, forsinkelser, totalt mangel på siddepladser, og et overophedet tog, der strandede ude på skinnerne, slutter Bodil Bach, og retter en stor tak til alle der indtil videre har indberettet til Borup Pendlerklub.
Referatet fra mødet fredag den 6. maj mellem Køge Kommune og Transportministeren kan læses på Borup Pendlerklubs hjemmeside www.boruppendlerklub.dk.

null

Publiceret 17 May 2011 05:45