Af Ole Adrian Sørensen

Af Ole Adrian Sørensen

Dyrt - men nødvendigt

For et par år siden var man langt fremme med et byggeprojekt omkring Risbjerggård. Men planen havde store vejrtrækningsproblemer og faldt med akut iltmangel til jorden med et ordenligt brag - en skæv proces skyggede desværre totalt for det planlagte produkt. Siden blev der sat penge af til at se nærmere på, hvor meget det vil koste at renovere eller istandsætte Risbjerggård. I dag kan vi i Hvidovre Avis så skrive, at det kommer til at koste et sted mellem 11 og 17 mio. kr. Ganske mange penge i en tid, hvor kommunens økonomiske fremtidsudsigter ikke direkte peger på de helt store overskud på de forskellige budgetter. Udsigten til at Risbjerggård kommer til at ¿belaste¿ kommunens budgetter, vil sikkert igen sætte gang i den generationslange diskussion om Gårdens bevarelse. Her lige et par gode argumenter til modstanderne af Risbjerggård: Riv dog lortet ned! Det er at kaste gode penge efter dårlige! Risbjerggård er grim og gammel! Heldigvis er der i kommunalbestyrelsen flertal for at bevare Risbjerggård. Også blandt byens politikere er der vist forståelse for, at det er en god idé at bevare og renovere. Måske ikke så meget af bevaringsværdige og bygningsmæssige årsager, men mere fordi bygningen nærmest er den sidste rest af det gamle Hvidovre. Desværre er nemlig næsten alt gammelt med hård hånd revet ned her i kommunen gennem de sidste 50 år. I alle andre kommuner har man meget tidligere end Hvidovre erkendt værdien af, at steder, bygninger og træer med år og historie på bagen bør integreres i en moderne sammenhæng og således forbinde fortid og nutid. Og netop argumentet med at fortiden - historien - er så afgørende for nutiden og fremtiden er vel det argument, der legitimerer, at det er bydende nødvendigt at ofre millionerne på at give Risbjerggård en hårdt tiltrængt ansigtsløftning? Dermed ikke være skrevet, at det sidste punktum i fremtidsplanerne for området omkring Gården så er sat. For bymidten skriger efter en visionær plan, som forbinder fortid med nutid.

Publiceret 17 May 2011 09:00