Fra toppen af Store Hus er der en fin udsigt til - Mellemvangsvej.

Fra toppen af Store Hus er der en fin udsigt til - Mellemvangsvej.

Hvidovres nye vej

Det var bestemt ikke en nem opgave for politikerne at blive enige om et nyt vejnavn - men nu er navnet på plads!

Et af de mere lystbetonede punkter på det seneste møde i kommunalbestyrelsen, handlede om navngivning af vejen, der betjener den nye bebyggelse på Dybenskærvej.

Af
oashvidovreavis.dk

Forhistorien var, at boligselskabet KAB - der står for opførelse af de 125 nye boliger på Dybenskærvej - havde søgt om, at boligbebyggelsen skulle have postadressen Langhusene 1-125. Baggrunden for dette navn var, at der i forbindelse med nogle arkæologiske udgravninger på arealerne er fundet spor af seks langhuse fra ældre stenalder - nemlig fra år 100 til år 300. Teknisk Forvaltning kunne ikke finde relevante argumenter mod forslaget og heller ikke Vejnævnet for Københavnsregionen havde negative bemærkninger til forslaget. Navnet - Langhusene - var reserveret og Teknisk Forvaltning kunne anbefale, at det foreslåede vejnavn blev godkendt. Men da navnet blev drøftet i Teknik- og Miljøudvalget den 28. marts kunne man ikke blive enige. Karl Erik Høholt Jensen (V) undlod at tage stilling til navnet og Mikkel Dencker (O) begærede sagen i kommunalbestyrelsen. Mellemvangsvej Således var forhistorien til, at kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til det nye vejnavn. Og det blev til en meget lang diskussion. Den korte version af den lange navnedebat er, at de samme ti medlemmer som ikke er så ¿glade¿ for det almene byggeri heller ikke kunne godkende navnet - altså Langhusene. Heldigvis valgte flertallet så ikke at gennemtrumfe navnet via deres flertal på 11 stemmer. Navnesagen blev i stedet sendt tilbage til Teknik- og Miljøudvalget! Sendt tilbage med håbet om, at man der kunne finde på et nyt og bedre navn. Og det har man nu gjort. Langhusene skifter derfor navn - endnu inden adressen er havnet i Kraks eller andre steder - til Mellemvangsvej. Et flot og indbydende navn - og ikke mindst et vejnavn, som alle kan være stolte af.

Publiceret 17 May 2011 09:00