Klar tale giver tilfredse patienter

Region Sjællands indsats for at forbedre kommunikationen mellem sygehuspersonalet og patienterne har båret frugt: Flere patienter er tilfredse med den mundtlige information og personalets evne til at lytte. Og de får svar på deres spørgsmål.
Region Sjællands sygehuse har siden 2009 arbejdet med skabe en fælles kultur for god patientkommunikation under overskriften ”Klar tale”. Nu kommer patienternes svar: Vi er mere tilfredse.
Resultatet af ”Klar tale”-konceptet kan måles i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. I Region Sjælland har cirka 5000 indlagte patienter og 17.000 ambulante patienter svaret på 40 spørgsmål om deres oplevelser på sygehusene i august til oktober 2010.
Patienternes svar viser, at 95 procent af de ambulante og 92 procent af de indlagte patienter oplever en god mundtlig information.
- Personalet er især blevet bedre til at håndtere kommunikationen med de indlagte patienter, fortæller sundhedsfaglig chef Preben Cramon, Region Sjælland.
- Personalets evne til at lytte til patienten er det forhold omkring kommunikationen, som er forbedret på flest sygehuse i Region Sjælland. Samtidig føler patienterne, at de får svar på deres spørgsmål.

Region Sjælland har fremgang på flest spørgsmål

Overordnet oplever Region Sjælland en positiv udvikling i patienternes vurdering af kvaliteten fra 2009 til 2010.
Region Sjælland er den region, der på landsplan har flest spørgsmål med forbedret resultat for de indlagte patienter. Særligt Køge, Roskilde og Næstved sygehus er inde i en positiv udvikling. Ingen spørgsmål viser en negativ udvikling generelt i Region Sjælland.
- Det viser, at vores vedvarende fokus på at udvikle kvaliteten giver effekt for patienterne, f.eks. når vi sætter kommunikation på dagsorden, fastslår sundhedsfaglig chef Preben Cramon.
- Vi skal nu bruge patienternes erfaringer til at beslutte, hvilke konkrete indsatser vi skal sæt-te i gang i 2011.  Alle sygehuse og alle afdelinger i Region Sjælland er i gang med at vurdere og handle på deres egne resultater. Hvad gør vi godt? Hvordan kan vi gøre det endnu bedre?
Find alle resultater fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 på www.patientoplevelser.dk.
pm

Fakta

Her er patienterne i Region Sjælland mest tilfredse: Generelt stor tilfredshed: 92 procent af de indlagte patienter og 96 procent af de ambulante patienter har et godt sam-et indtryk af indlæggelsen eller besøget på sygehuset. Modtagelsen er i top: 95 procent af de indlagte patienter og 98 procent af de ambulante patienter har en positiv op-levelse af modtagelsen på sygehuset. Den skriftlige information er i top: 97 procent af de indlagte patienter og 98 procent af de ambulante patienter vurderer den skriftlige patientinformation som positiv. Sygehusene i Region Sjælland er siden 2009 blevet markant bedre til: - at orientere den praktiserende læge - at inddrage pårørende - at undgå ventetid, der forlænger besøg Her kan sygehusene i Region Sjælland især forbedre sig: - tilbyde skriftlig patientinformation til alle patienter - personalet skal være bedre til at håndtere fejl, f.eks. sige undskyld.

Publiceret 17 May 2011 12:00