Midttrafik vil arbejde for busbetjening af tyndt befolkede områder

Af
Bent Larsen

Midttrafik har netop holdt årsmøde og efterfølgende deltog 55 politikere, busvognmænd og embedsmænd i en politisk konference om den kollektive trafik i Midtjylland.
Her blev der blandt andet sat fokus på, at finde løsninger på betjening af borgere i mere tyndt befolkede områder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at køre med store busser.
Midttrafiks bestyrelsesformand Arne Lægaard påpegede i den forbindelse, at han ikke kan foreslå en nem løsning, og derfor vil han foreslå bestyrelsen, at der afholdes en workshop, for at få indput til, hvordan man får etableret kollektiv trafik i de tyndt befolkede områder.
Sidst i maj tager Midttrafiks bestyrelse på studietur til Slesvig-Holsten, hvor man håber at indhøste erfaringer om at sikre en god kollektiv trafik til alle.

Publiceret 17 May 2011 07:00