Bent Isager fortæller om sine oplevelser i kriminalpolitiet.

Bent Isager fortæller om sine oplevelser i kriminalpolitiet.

Minihøjskole for ældre en succes

40 pensionister deltog på Minihøjskolen i Greve, der fandt sted sidst i april

Aktivitetslederne på kommunes plejecentre og kommunens forebyggelseskonsulenter havde igen i år sammensat en Minihøjskole som et tilbud til dagcenterbrugere og andre pensionister i kommunen.
”Nutidens pensionister efterspørger aktiviteter med et større indhold af oplevelser og kulturelt indhold, dette forsøger Greve Kommunes dagcentre at efterkomme ved at arrangere denne Minihøjskole. Der er en fornøjelse at se, så mange ældre gerne vil med og nyde de kulturelle oplevelser og det hyggelige samvær,” siger Lillian Wad, der er forebyggelseskonsulent.

Højskolen løb over fire dage med første dag på Lokalcenter Møllehøj, hvor der blev budt på foredrag af forfatteren Pia Fris Laneth med udgangspunkt i dennes bog ”Lillys Danmarkshistorie”, efterfulgt af Erik Lindsø der fortalte om ”Livsglædens nødvendighed”, og hvor lattermusklerne blev grundigt motioneret hos alle deltagerne.

Anden dag foregik på Lokalcenter Nældebjerg, hvor lederen af Greve museum, Morten Mortensen, med udgangspunkt i blandt andet luftfotografier over Greve Kommune, berettede om den kolossale vækst, der foregik i kommunen i anden halvdel af 1900 tallet.

Mange af deltagerne havde selv været med i den rivende udvikling og kunne berette historier.

Om eftermiddagen fortalte politiassistent Hans Draabe Jensen om forebyggelse af kriminalitet mod ældre. Han kunne fortælle at vold og røverier i det offentlige rum mod ældre, stort set ikke finder sted i Greve Kommune, men at det desværre er indbrud og tricktyverier, der er størst risiko for at opleve. Han gav gode råd om, hvordan man kan forebygge disse hændelser.

Tredje dag var der udflugt til DR-byen, med en interessant rundvisning.
F. eks. så deltagerne X-faktor og TV-Avisens studier. Sidste dag foregik på Strandcentret, her kom kriminalinspektør og  forfatteren Bent Isager med oplæg ud fra sin bog ”Man jager et bæst, men fanger et menneske”.
Bent Isager fortalte en meget levende og underholdende måde om sine oplevelser gennem mange års arbejde med alvorlige forbrydelser
ved kriminalpolitiets rejsehold.

null

Publiceret 17 May 2011 09:09