Risbjerggård trænger i den grad til, at nogle dygtige håndværkere giver bygningerne en grundig overhaling. Og det bliver ikke billigt - for der er meget, der skal gøres.

Risbjerggård trænger i den grad til, at nogle dygtige håndværkere giver bygningerne en grundig overhaling. Og det bliver ikke billigt - for der er meget, der skal gøres.

Risbjerggård kommer til at koste et to-cifret millionbeløb

En totalrenovering kommer til at koste over 17 mio. kr.

En omhyggelig undersøgelse af udgiftsbehovet for enten en istandsættelse af Risbjerggård eller for en decideret totalrenovering viser, at det bliver dyrt - uanset hvilken løsning man eventuelt vælger.

Af
oashvidovreavis.dk

Tilbage i oktober 2009 vedtog kommunalbestyrelsen - i forbindelse med, at budgettet for 2010 blev vedtaget - at der i budgettet blev ¿reserveret¿ 500.000 kr. til at få udarbejdet en undersøgelse af udgiftsbehovet ved en istandsættelse af Risbjerggård. Arkitekterne KØGE A/S og Rambøll A/S blev valgt til at udføre denne opgave og de har nu præsenteret den rapport, som Hvidovre Kommune har bestilt. Udgiftsbehovet ved en istandsættelse af Risbjerggård er vurderet ud fra to modeller - nemlig en totalrenovering eller blot en istandsættelse som skal sikre, at Risbjerggård fortsat kan fungere til de formål, den gør i dag. Disse to modeller skulle vurderes for henholdsvis hele Risbjerggård, som den fremstår i dag og så - den billigere og lidt mindre løsning - blot for Risbjerggårds hovedbygning uden salen. Fire forskellige priser Rapporten fra Arkitekterne KØGE A/S og Rambøll A/S indeholder som indledning en beskrivelse af selve opgaven samt en gennemgang af Risbjerggårds historie. Disse to afsnit følges op med en arkitekttonisk vurdering af ejendommen, som den fremstår i dag samt en gennemgang og registrering af de enkelte bygningsdeles tilstand og arkitektoniske udtryk, både udvendig og indvendig, suppleret med fotos og tegninger. Rapporten munder ud i en beskrivelse og et økonomisk overslag for de fire foreslåede modeller for renovering/istandsættelse. En totalrenovering af hele Risbjerggård kommer til at koste 17.1 mio. kr. mens en istandsættelse vil koste 14 mio. kr. Nøjes man med en totalrenovering af kun selve hovedbygningen kombineret med en delvis istandsættelse af salen skal der bruges 12.7 mio. kr. Et rundt beløb på 11 mio. kr. slipper man med, hvis man vælger en istandsættelse af hovedbygningen og en delvis istandsættelse af salen.

Publiceret 17 May 2011 09:00