Broen er usikker og er derfor nu spærret af.

Broen er usikker og er derfor nu spærret af.

Stibroen gennemrådnet

Broen for enden af Avedøre Tværvej spærret af

Siden 2003 har flere eftersyn af stibroen fundet sted, og nu har Teknisk forvaltning spærret den af.

Af
Tine K. Jahnsen

Praktikant

Første eftersyn fandt sted i 2003, så var der et i 2006, i 2008 også nu her i 2011. I 2003 blev broen erklæret i orden, men der var lidt råd i enderne. I 2006 blev dele af broen renoveret og firmaet, der renoverede broen, vurderede, at der skulle udføres en større renovering inden for 3-6 år. I 2008 blev der så igen konstateret råd i endestykkerne, men det gjorde ikke, at man prioriterede broen. Samme rådgiver har senere vurderet broen i 2011 og er overrasket over, hvor hurtig råddet har udviklet sig. Rådgiveren, Grontmilj, vurderer, at de bærende dele af broen er gennemrådnet, og at det ikke kan betale sig at reparere den stående bro. Han foreslår, at broen enten fjernes, eller at der etableres en ny stibro. Teknisk forvaltning har nu afspærret broen og sat skilte op i området omkring, så færdsel undgås på den defekte bro. Teknisk forvaltning har vurderet, at stibroen er meget benyttet, og at det derfor vil være en ulempe for mange borgere, hvis der ikke opstilles en ny stibro. En ny bro vil koste omkring 400.000 - 500.000 kr., men det vil blive undersøgt nærmere i forhold til hvilke træstibroer, der findes på markedet. Broen er beliggende i et fredet område, hvilket betyder, at Naturstyrelsen og eventuelt Fredningsnævnet og Kulturarvstyrelsen skal godkende en ny bro. Det har indtil videre været muligt at krydse voldgraven tre steder i Hvidovre kommune: For enden af Avedøre Slettevej, for enden af Avedøre Tværvej og for enden af Avedøre stationsby, ved banen.

Publiceret 17 May 2011 09:00