Vi skal have hele Danmark med

Af
Af Astrid Krag

MF for SF. Næstformand for SF’s folketingsgruppe.

På disse sider klandrer Jan Wammen Dam d. 16.5 oppositionen for ikke at forstå, at velfærdssamfundet er ”meget mere end efterløn”. Det er en anklage uden hold i virkeligheden – hos SF er vi sådan set fuldstændig enige i, at velfærd er meget mere.
Bl.a. gode folkeskoler, ældrepleje og et velfungerende sundhedsvæsen med lige og fri adgang for alle – uanset pengepung og postnummer.
Men vi er ikke enige i, efterløn og folkepensionen skal forringes. Afskaffelsen af efterlønnen bunder nemlig ikke i et økonomisk argument – det bunder i et politisk. Det er en politisk prioritering, om man vil beholde den – og det vil vi i SF. For det er simpelthen ikke sandt, når Wammen påstår, at forbedret teknik og arbejdsmetoder overflødiggør efterlønnen.
Man bliver slidt i knæene, når man skal lægge fliser i små badeværelser dagen lang. Og man bliver øm i ryggen efter mange ubekvemme arbejdsstillinger på besøg hos ældre borgere. Det tror jeg, mureren og sosu-hjælperen vil skrive under på uden at blinke.
Heldigvis har regeringens nedskæringsvej et klart alternativ.  I stedet for at forringe velfærden og efterlønnen, så vil SF og S nemlig investere og arbejde os ud af krisen – og vi beder alle om at være med.
For at kunne bevare muligheden for en tilbagetrækningsalder, hvor dem med de hårde job stadig er raske nok til at lege med barnebarnet, får vi gang i økonomien og skaber de jobs, Danmark har så desperat brug for. Og når regningen så skal betales, skal vi alle bidrage – blandt andet ved at arbejde mere, gennem lavere sygefravær, retten til fuld tid og andre gode forslag.
Når flere er i arbejde, så bliver der også overskud til at forbedre velfærden og investere i uddannelse – hvilket igen giver flere penge i statskassen. Og det er hverken varm luft eller fugle på taget – det er sådan set bare sund økonomisk fornuft.
Hos SF tager vi ansvar for fremtiden. Men i modsætning til den nuværende regering vil vi ikke bare have vennerne i Whiskybæltet helskindet igennem krisen – nej, vi skal have hele Danmark tilbage på sporet.

null

Publiceret 17 May 2011 15:00