Randers:

Nyt svømmebad rykker nærmere

Af
Bent Larsen

Den 22. april udløb fristen for at byde på opførelse og drift af et nyt svømmebad ved AutoC Park i Randers.
Og der er indkommet flere bud på opgaven, oplyser fungerende kommunaldirektør Erik Mouritzen.
Der er tale om et såkaldt OPP-projekt. Det står for Offentligt Privat Partnerskab, hvilket betyder, at den der vinder licitation både skal opføre og drive et nyt svømmebad, og at kommunen garanterer en vis lejeindtægt.
Erik Mourritzen regner med at forvaltningen snart er klar til at fremlægge tilbuddene for politikerne.

Publiceret 17 May 2011 06:30