Anne Mette Billekop fortalte om PsykInfo's planer på Facebook og Youtube.

Anne Mette Billekop fortalte om PsykInfo's planer på Facebook og Youtube.

Åbent hus om unge i Psykiatrien blev tilløbsstykke

De unge i Region Sjælland skal rammes på Facebook og YouTube.

Formand Kirsten Devantier fra Psykiatri- og Socialudvalget i Region Sjælland kunne byde velkommen til en godt fyldt regionsrådsssal, da Regionshuset onsdag eftermiddag for tredje gang inviterede til et åbent hus-arrangement.
Temaet var ”Indsatser for unge i Psykiatrien”, og det faglige lag under overskriften handlede om tidlig opsporing af og indsats over for unge med psykoser samt initiativer for både børn, unge og vokse med spiseforstyrrelser.
- Ungdommen er på alle måder forandringens tid, og de unge mennesker, der rammes af en sindslidelse, er derfor udsat for et dobbelt pres. De skal kæmpe med noget, som også kan gøre kontakten med andre unge svær, og som om dette ikke er nok, kan den unges lidelse være omgærdet af tabu og uvidenhed, sagde Kirsten Devantier.
Anne Mette Billekop, der er leder af PsykInfo i Region Sjælland, kom omkring netop den vinkel i sit oplæg og oplyste blandt andet, at danskere i aldersgruppen 16-34 år har flere negative holdninger til mennesker, der er ramt af psykisk sygdom, end de 35-64-årige har. Og at unges holdning kan være farvet af stereotype historier på internettet og i elektroniske medier om psykisk sygdom.

Kirsten Devantier, formand for Psykiatri- og Socialudvalget.

Kirsten Devantier, formand for Psykiatri- og Socialudvalget.

Facebook og Youtube

Blandt ambitionerne i PsykInfo er ønsket om at give de unge mere og bedre viden om psykisk sygdom:
- Vi vil ramme de unge, hvor de i forvejen er, for eksempel på sociale platforme som Facebook eller på YouTube. Viden skal gives i et sprog og en form, som tiltaler de unge. Humor, quiz og konkurrencer kan være hjælpemidler, sagde Anne Mette Billekop, som også har planer om at få unge vidensambassadører og rollemodeller.
Professor og forskningsleder Erik Simonsen fortalte blandt andet om skizofreni og karakteriserede sygdommen som en af de socialt og menneskeligt mest omkostningsfulde sygdomme.
- Der er 900 nye tilfælde af skizofreni i Danmark om året, og heraf er omkring 100 i Region Sjælland, konstaterede Erik Simonsen.

Vicedirektør Søren Bredkjær pegede på problemerne med at skaffe speciallæger nok.

Vicedirektør Søren Bredkjær pegede på problemerne med at skaffe speciallæger nok.

Spiseforstyrrelse

Vicedirektør i Psykiatrien i Region Sjælland, Søren Bredkjær, gav forsamlingen, der også talte repræsentanter fra kommunerne, patientforeninger og forskellige institutioner, en orientering om regionens Center for Spiseforstyrrelse. Det henvender sig både til børn, unge og voksne og blev for halvanden måned siden åbnet i Holbæk, men skal næste efterår flyttes til Roskilde i forbindelse med en samling af alle senge i børne- og ungdomspsykiatrien.
- En af udfordringerne ligger i rekrutteringen af speciallæger, fortalte vicedirektøren og forudså, at der godt kan gå nogle år, før den opgave er helt løst.
pm

- 100 nye tilfælde af skizofreni i Region Sjælland hvert år, konstaterede professor Erik Simonsen.

- 100 nye tilfælde af skizofreni i Region Sjælland hvert år, konstaterede professor Erik Simonsen.

Publiceret 19 May 2011 17:30