Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt, Sjællands Storkreds.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt, Sjællands Storkreds.

Midler til 42 nye hospicepladser

DF glæder sig over nye tiltrængte hospicepladser i Region Sjælland.

Danske hospicer er en succes. De er med til at lindre smerter hos døende og uhelbredeligt syge personer, så de får en mere værdig død, og så deres pårørende kan tage afsked på en værdig måde.
Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har derfor i forbindelse med Kræftplan III afsat midler til 42 nye hospicepladser. Med de nye pladser kommer det samlede antal hospicepladser i Danmark op på 250.
De nye hospicepladser etableres løbende frem mod 2014. Der er afsat midler til etablering af tolv pladser i år og ti pladser årligt frem til 2014.
Pladserne er fordelt mellem regionerne primært på baggrund af befolkningsgrundlaget. Det betyder, at Region Hovedstaden får tolv af de i alt 42 pladser, Region Syddanmark og Region Midtjylland får hver ni pladser og Region Sjælland og Region Nordjylland får hver seks pladser.
For at sikre en god proces for fordelingen af de 42 ekstra hospicepladser udmelder Indenrigs- og Sundhedsministeriet i nærmeste fremtid to ansøgningsrunder – den første med ansøgningsfrists den 1. september 2011 og den anden med frist 1. august 2012.
På den måde får de regioner, der har projekter i støbeskeen mulighed for at gå hurtigt i gang med byggeriet, mens der i øvrige regioner er mulighed for at udforme nye hospiceprojekter med en lidt senere opstartsdato.
De nye hospicepladser drives af selvejende hospicer, der indgår driftsoverenskomst med den region, hvor hospicet er placeret.
De nye hospicepladser etableres som et ud af flere tiltag i Kræftplan III for at styrke det palliative område. Det palliative område styrkes, så de patienter, som desværre ikke kan helbredes, får den bedst mulige støtte, lindring og tryghed, hvad enten de ønsker at dø hjemme, på hospital eller på hospice
Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt glæder sig over, at der nu endelig kommer seks yderligere hospicepladser i Region Sjælland. Det er en mærkesag for Dansk Folkeparti, at døende patienter har mulighed for at få en værdig afslutning på livet på et hospice i smukke, trygge og værdige rammer, hvor man kan tage en god afsked med sine pårørende.
- Det er i den sammenhæng et stort ønske fra mange borgere, at der tages hensyn til spredningen af pladserne, så alle borgere i regionen har kortest mulig vej til deres pårørende i en vanskelig situation, hvor de pårørende både skal passe en døende samtidig med, at de skal opretholde en normal tilværelse, siger en tilfreds Liselott Blixt.

Publiceret 19 May 2011 15:00