(Colourbox).

(Colourbox).

Natslukning af gadebelysning i Stevns kommune

I forbindelse med Stevns Kommunes budgetlægning for 2011 er det blevet besluttet at indføre natslukning på gadebelysningen på dele af kommunes veje. Større kryds og rundkørsler, samt større indfaldsveje og byer har ikke natslukning.
Enkelte steder vil natslukningen ikke blive effektueret på de mindre veje, da omkostningerne forbundet med at omlægge til natslukning ikke vil stå i rimeligt forhold til de opnåelige besparelser.
Der indføres total natslukning på udvalgte strækninger i perioden fra og med uge 20 til og med uge 32. Ordningen vil blive evalueret til september.
Beslutningen medfører betydelige økonomiske besparelser for kommune, samt en reduktion i udledningen af drivhusgasser hos vores el-leverandører, oplyser kommunen på www.stevns.dk.

Fejl i lys langs veje

Går du og er ærgerlig over at gadelampen udenfor din dør ikke lyser, kan du selv fejlmelde dette til SEAS-NVE.
Dette gøres via SEAS-NVE´s hjemmeside www.seas-nve.dk.
Såfremt man ikke har en mulighed for at indberette fejl på gadelys via internet, kan man kontakte borgerservice i Stevns kommune, som så foretager indberetningen.
pm 

Fakta

Til orientering kan det oplyses, at SEAS-NVE har overtaget drift- og vedligeholdet af udelysanlægget i Stevns Kommune på alle offentlige veje og stier. * Der foretages hovedeftersyn af master og armaturer, sikkerhedseftersyn, udvidet sikkerhedseftersyn samt serieudskiftninger og i forbindelse hermed rengøring og besigtigelse af armaturer. * Drift og vedligeholdet omfatter knap 3500 udelyslamper fordelt på 85 installationer/belysningstændskabe

Publiceret 19 May 2011 17:15