Foto: John Jessen Hansen

Foto: John Jessen Hansen

Små virksomheder udelukkes

Kommunernes udbud er ofte så store, at små og mellemstore virksomheder har svært ved at deltage

Af
Helle Christoffersen

De små og mellemstore virksomheder har stadig sværere ved at byde på kommunale opgaver, viser en ny undersøgelse fra Håndværksrådet. Mere end hver fjerde mindre eller mellemstore virksomhed oplever, at kommunerne udbyder færre opgaver, som de kan byde på end for et år siden - og over halvdelen mener, at kommunerne er for dårlige til at opdele udbuddene i mindre bidder, så det er nemmere for de mindre virksomheder at byde.

"Man skulle tro, at de nye storkommuner ville have kapaciteten til at styrke konkurrencen og gennemføre en politik, der også tilgodeser mindre og mellemstore virksomheder," siger Ane Buch, adm. direktør i Håndværksrådet.
"Vi kan konstatere, at mange kommuner i praksis udelukker de små og mellemstore virksomheder fra udbud for at hente nogle kortsigtede besparelser. Det er en dybt skuffende tendens," mener hun.

For dyrt

Det er for dyrt at dele udbud op i mindre bidder og stordriftsfordelene går fløjten, lyder svaret fra Kommunernes Landsforening til kritikken.

"Kommunerne skal agere økonomisk forsvarligt og har som følge af de økonomiske udfordringer fokus på at få løst fx vedligeholdelsesopgaver så effektivt som muligt," siger Anders Brøndum, der er konsulent i KL's kontor for økonomiske analyser og erhverv.

Samtidig påpeger han, at der er flere vanskeligheder med at dele udbuddene op.
"Det vil gøre det sværere at opnå stordriftsfordele, ligesom der vil være flere omkostninger forbundet ved at lave flere mindre udbud," siger han.

Publiceret 19 May 2011 09:00