Du skal kende din risikovillighed, holde omkostningerne nede og købe under kurs 100, hvis du vil prøve lykken i obligationer, lyder rådene fra den uafhængige rådgiver Kim Valentin.

Du skal kende din risikovillighed, holde omkostningerne nede og købe under kurs 100, hvis du vil prøve lykken i obligationer, lyder rådene fra den uafhængige rådgiver Kim Valentin.

Guide:

Sådan investerer du i obligationer

.

Af
Af Kim Valentin

partner i Finanshuset i Fredensborg

De fleste opfatter investering i obligationer som mindre risikofyldt end investering i aktier. Det er ofte også korrekt, men du kan stadig risikere ikke at få nok ud af dine penge, hvis du ikke investerer rigtigt. Her får du en guide til, hvordan du får mest muligt ud af dine obligationsinvesteringer

Skær omkostningerne væk

Lad ikke unødvendige omkostninger æde dine penge. Et godt udgangspunkt er derfor at spare de omkostninger, der er forbundet med bankernes puljeordninger og investeringsforeninger. De skal nemlig ofte have over 0,5 % i administrationsomkostninger for simple investeringer, og det er rigtig meget, hvis dit eget afkast kun er på 2 %. Med lidt viden er det ikke svært at investere i obligationer, og du kan selv gøre det billigere. Men før du begynder at investere, skal du tage stilling til, hvornår pengene skal bruges igen, hvor meget du selv har lyst til at involvere dig i investeringen, og hvor store udsving i afkastet du kan leve med.

Hvis du skal bruge pengene hurtigt

Køb korte realkreditobligationer, der generelt kan betragtes som risikofri, hvis din investeringshorisont er fem år eller mindre. Køb under alle omstændigheder obligationerne selv, hvis der kun er få år til, at du skal bruge pengene. Her er investeringsforeningerne alt for dyre. Når du køber, skal kursen på obligationen være under 100, så du undgår kurstab, hvis obligationen bliver indfriet før tid. At undgå kurstab er nemlig vigtigere end at få en høj rente. Det er ikke nødvendigt at sprede investeringen i korte obligationer, som det er med aktier, fordi obligationerne ikke kan tabe deres værdi på samme måde som aktier.

Hvis du vil investere langsigtet

Køb lange realkreditobligationer, hvis der er mange år til, du skal bruge pengene. Du får en højere rente, for tiden 4-5 %, men lange realkreditobligationer bliver somme tider indfriet før tid. Det kan du desværre ikke sikre sig mod, men du kan gøre noget for at undgå kurstab: Køb kun obligationer under kurs 100. Hvis obligationerne alligevel bliver indfriet før tiden, får du dine investerede penge tilbage, og du skal nu investere dem igen, muligvis til en lavere rente. Det er den største risiko, der ligger i obligationsinvesteringer. Du bør derfor sprede risikoen for førtidsindfrielse ved at ved at købe obligationer fra serier med forskellige løbetider. Men husk: Hold dig fra de dyre investeringsforeninger.

Hvis du vil have større risiko (og måske større afkast)

Invester i virksomhedsobligationer udstedt af solide virksomheder, hvis du vil have mere spænding omkring din investering. Usikkerheden er nemlig større end for realkreditobligationer, men du har samtidig mulighed for at få et højere afkast. Du kan kun købe virksomhedsobligationer gennem en investeringsforening, hvor du opnår større spredning på din investering. Men vælg ikke hvilken som helst forening. Vælg de såkaldte Exchange Traded Funds (ETF?er), der er billigere i drift end de foreninger, du normalt bliver tilbudt i de danske banker.

Publiceret 19 May 2011 11:00